Museum for forsyning og bæredygtighed Dorf Vindmølle

Museum for Forsyning og Bæredygtighed

Foto: Museum for forsyning og bæredygtighed

Et stærkt brand og en klar kommunikationsstrategi skal skabe kendskab og genkendelighed for at øge besøgstal.

Museum for Forsyning og Bæredygtighed er et kulturhistorisk museum, der består af to attraktioner: Dorf Møllegård, et historisk gårdanlæg med vind- og vandmølle, og Vildmosemuseet, som skal formidle forsyningshistorie og på nuværende tidspunkt er ved at blive opført i en historisk fabriksbygning.

Med deres deltagelse i Kickstart Kulturturismen 2.0 har Museum for Forsyning og Bæredygtighed været igennem en længere intern udviklingsproces, hvor de har undersøgt hvem og hvad museet er og står for – og er dermed blevet stærkere rustet til at formidle netop den identitet på en klar måde til deres fremtidige gæster.

Museet har gennem målrettet analysearbejde opnået større klarhed omkring hvem deres primære målgrupper er, hvor godt de i lokalområdet kender til museet, og hvad de gæster, som har besøgt museet, mener om det.

Museet har arbejdet aktivt med deres brand og på at synliggøre deres identitet som museum indefra og ud.

Endeligt har museet igangsat en helt ny kommunikationsindsats, Relancering af Dorf Møllegård, som skal hjælpe dem til i højere grad end hidtil at nå ud til deres (nydefinerede) målgrupper og i sidste ende få flere besøgende til deres udstillinger og events.

UDFORDRING

Museum for Forsyning og Bæredygtighed oplevede sparsomme besøgstal til trods for at de leverer gennemarbejdede, veludførte udstillinger og formidlingstilbud, samt yder en aktiv, omfattende kommunikationsindsats gennem både presse, annoncering og egne kanaler, for at lokke gæster til.

Den udfordring har de adresseret med deres deltagelse i Kickstart Kulturturismen 2.0 ved at undersøge kendskabsgraden til dem i lokalområdet, udvikle og gennemarbejde deres identitet som museum og profil udadtil, og ved at få defineret en helt ny kommunikationsstrategi- og plan, baseret på den viden, som de gennem projektets første faser opnåede.

 

RESULTATER

Den interne udviklingsproces blev gennemført gennem workshops for museets medarbejdere og bestyrelse sammensat og eksekveret af en facilitator udefra. Workshop-processen har gjort, at museet nu har opnået en bedre intern forståelse af deres kernefortælling, og på den måde rustet medarbejderne bedre til at kunne formidle museets tilbud og kernefortælling til fremtidige gæster.

Museet har fået udført både kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser af deres nuværende – og potentielle – gæster, og herigennem fandt de ud af, at folk i det lokale nærmiljø desværre stadig kender Dorf Møllegård for det, som det stod for, for flere år siden. De store ændringer, som museet har gennemgået, er ikke blevet set af en stor del af deres tidligere og potentielle fremtidige kunder. Analysearbejdet har på den måde givet museet det værdifulde indblik, at deres kommunikation hidtil ikke har været præcis nok. Undersøgelsen viste dog samtidig, at mange i det lokale nærmiljø faktisk fint kender til Dorf Møllegård som oplevelsessted, og at mange har besøgt museet tidligere – og, måske allervigtigst, at de ikke er afvisende overfor at besøge museet i fremtiden. Analysearbejdet har på den måde givet museet en langt bedre forståelse af deres brugere og ikke-brugere.

De kvantitative og kvalitative undersøgelser lagde fundamentet for udviklingen af museets nye, kommunikative tiltag – Relancering af Dorf Møllegård. Desværre har denne nye kommunikationsstrategi- og plan endnu ikke givet museet imponerende resultater i form af flere besøgende til de events, som har været afholdt siden tiltaget blev iværksat. Dette har i høj grad også været en læring for museet. Museet har planer om fortsat at anvende den nye kommunikationsstrategi i det kommende år, for at tiltrække flere gæster. Det kommunikative initiativ har gjort, at museet fremadrettet langt bedre kan målrette deres markedsføring til deres – nu veldefinerede – kernemålgruppe og sekundære målgrupper. Fremadrettet vil de derfor være langt bedre rustet til opgaven at markedsføre sig målrettet, samtidig med at de fastholder museets kernefortælling.

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.