Gå til indhold
Museum for forsyning og bæredygtighed Dorf Vindmølle

Museum for Forsyning og Bæredygtighed

Foto: Museum for forsyning og bæredygtighed

Et stærkt brand og en klar kommunikationsstrategi skal skabe kendskab og genkendelighed for at øge besøgstal.

Museum for Forsyning og Bæredygtighed er et kulturhistorisk museum, der består af to attraktioner: Dorf Møllegård, et historisk gårdanlæg med vind- og vandmølle, og Vildmosemuseet, som skal formidle forsyningshistorie og på nuværende tidspunkt er ved at blive opført i en gammel fabriksbygning.

Med deres deltage i Kickstart Kulturturismen er Museum for Forsyning og Bæredygtighed blandt andet nået frem til, at de foruden større klarhed omkring deres målgruppe skal arbejde med deres brand og identitet som museum. 

 

Udfordringen

Museet har udfordringer med at tiltrække besøgende. Selvom de online når ud til en stor og bred brugergruppe omkring museets særudstillinger og tilbud, fortsætter besøgstallene med at være lave.

De to attraktioner, som Museum for Forsyning og Bæredygtighed består af, er meget forskellige og henvender sig til forskellige målgrupper. Udover at få skabt et større kendskab til museets attraktioner og værditilbud, ønsker museet at få en større klarhed og et indblik i deres nuværende og potentielle målgrupper.

 

Udviklingsprocessen

Museum for Forsyning og Bæredygtighed søger at løse deres udfordring med manglende gæster, ved at få udviklet og gennemarbejdet deres identitet som museum og profil udadtil. Dette skal opnås igennem en klart defineret kommunikationsstrategi.

Gennem en kendskabsanalyse ønsker museet at tilegne sig viden omkring, hvilke målgrupper museet bør målrette deres kommunikation for at udbrede kendskabet til museet med succes – og i sidste ende tiltrække flere gæster.

Kendskabsanalysen skal lægge fundamentet for udarbejdelsen af en helheds brand- og kommunikationsstrategi for museet.

 

Ved spørgsmål til projektet, eller andre aktiviteter vedrørende kulturturisme, send en mail til kultur@woco.dk.

Læs mere om Kickstart Kulturturismen

Kickstart Kulturturismen
Kickstart Kulturturismen
testlabs
KULTUR-TEST-LABS
Gangbro på SMK med turister
Rapporter om kulturgæsten
M/S Museet for Søfart
Afholdte webinarer

Get Social: