Politics and law

Juridiske aspekter ved influencersamarbejde

Foto: Martin Heiberg

Det kan have stor værdi at få influenter til at markedsføre dit produkt, men der er en række forholdsregler, du bør overveje så du undgår juridiske problemer.

Bruger du influenter til markedsføring af din virksomhed eller dine produkter, skal du informere influenten om, at reklamen tydeligt skal markeres som reklame. Med den tidligere markedsføringslov var det et krav, at der var en aftale mellem den virksomhed, der blev eksponeret og den, der stod for eksponeringen (i dette tillfælde en influent). Dette krav gælder ikke længere. Det afgørende er derimod, om der er en ”kommerciel hensigt”.

Forbrugerombudsmanden anbefaler, at virksomheder udarbejder kontrakter med standarder til, hvordan omtalen af produkterne skal markeres. Standarderne sendes til influenterne, når der bliver indgået en aftale, når der bliver sendt et produkt eller lignende. Samtidig anbefaler Forbrugerombudsmanden, at den erhvervsdrivende løbende holder øje med, at standarderne bliver overholdt. Hvis du opdager, at de ikke bliver overholdt, skal du gøre hvad du kan, for at få influenten til enten at markere reklamen korrekt eller til at fjerne omtalen.

Markedsføringslovens §6, stk 4: ”En erhvervsdrivende skal klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame.”

Juridiske aspekter I bør overveje:

  • Markerer influenten andre opslag som reklame?
  • Henvender influenten sig til børn og unge under 18 år?
  • Bed skriftligt influenten om at markere reklame – og tjek op på det!
  • Bed evt. om et bindende svar (en såkaldt forhåndsbesked) fra Forbrugerombudsmanden (bemærk at de har en svartid på op til fire uger)
  • Brug jeres sunde fornuft

Husk på at det i sidste ende er domstolene, der afgør det – ikke Forbrugerombudsmanden

Relateret indhold

Reffen
5 tips til det gode influencersamarbejde
sidewalk cafe with bikes
Det gode influencer samarbejde
tourismXlab
Turisternes brugerrejse
Hotel Fredriksminde
Indhold er vigtigt - men kontekst er konge