Kronborg

Helsingør Kommune

Foto: Visit Copenhagen

Helsingør Kommune er en del af Storkøbenhavn og udbyder mange kulturtilbud, heriblandt Kronborg Slot, Museet for Søfart og Kulturværftet.

Udfordringen

Helsingør Kommune benytter sig på nuværende tidspunkt ikke af aftenåbent på deres kulturtilbud. Kommunen er interesseret i at undersøge, om det at udvide åbningstiderne af deres kulturtilbud kan fremme international og national turisme i kommunen.

Det er omkostningstungt at holde åbent i aftentimerne, hvis ikke det tiltrækker flere besøgende. Derfor skal en prøveperiode igangsættes for at indsamle viden omkring virkningen af udvidet åbningstider.

Processen

Helsingør Kommune har påbegyndt en researchproces, der skal give dem viden omkring andre kulturtilbuds erfaringer ved at holde aftenåbent. 

Formålet med undersøgelsen er at opnå viden, og derved undgå faldgruber, samt at blive inspireret af andre kulturtilbud til at se nye muligheder i projektet. Det kunne være at kombinerer en ugentlig dag med aftenåbent og særlige arrangementer, der kan fungerer som trækplaster.