Indsats 9

Udvikling af dansk krydstogtturisme med bæredygtighed i fokus

Foto: Wonderful Copenhagen

Initiativ 9

Situationen

Krydstogtturismen var i en årrække inden COVID-19 det hastigst voksende segment inden for turismen og bidrager i København til at skabe omsætning, jobs og andre positive effekter for bl.a. hotelsektoren og luftfarten. I 2019 skabte krydstogtturismen en omsætning på 1,25 milliarder kr. og ca. 2.400 fuldtidsarbejdspladser. Bagsiden af væksten er skibenes miljøpåvirkning, som bl.a.  er skyld i lokal luftforurening, og en lavere borgeropbakning til krydstogtturismen sammenlignet med andre former for turisme.

Initiativ: Udvikling af dansk krydstogtturisme med bæredygtighed i fokus

Nordisk Ministerråd har på baggrund af forarbejde fra Danmark besluttet at arbejde for, at Norden bliver den mest bæredygtige krydstogtdestination i verden i 2030. Udviklingen af dansk krydstogtsturisme skal fortsættes med fokus på at skabe bæredygtige krydstogter i tråd med det arbejde, som var godt i gang inden COVID-19 og i forlængelse af arbejdet med retningslinjer for sikker genåbning af krydstogtsforretningen i Erhvervsministeriet. Der skal bl.a. fokus på at minimere luftforurening og klimaeffekter afledt af krydstogtbranchen. Der skal også arbejdes for at sprede krydstogtanløb for at sikre borgeropbakning, og for at stille dansk krydstogtturisme stærkt i den fremtidige konkurrence, hvor bæredygtighed ventes at blive et vigtigt konkurrenceparameter.

Aktiviteter i 2021

  • Det undersøges, hvordan incitamenterne til at omstille krydstogtsskibene til landstrøm kan øges ved bl.a. at arbejde for udbredelse og anvendelse af landstrøm i København samt de øvrige større havne i Norden.
  • For at understøtte Nordisk Ministerråds målsætning om at Norden tager en lederskabsposition i forhold til at gøre Norden til den mest bæredygtige krydstogtsdestination i verden, udvikles international sammenlignelige målepunkter for bæredygtighed inden for krydstogt og det kortlægges, hvad hovedstaden kan gøre for at bidrage til det mål.
  • Arbejdet med spredning af krydstogtsanløb i København styrkes, herunder gennem fælles markedsføring af hovedstaden med fokus på skuldersæsonerne og bæredygtige oplevelser. Der arbejdes også på at tiltrække mindre skibe (ekspeditionsskibe), samt at undgå trængsel på enkelte hotspots gennem spredning af krydstogtgæsterne i og uden for København.

Interessenter

Aktiviteterne gennemføres af CruiseCopenhagen, som er forankret i Wonderful Copenhagen, med inddragelse af relevante interessenter, herunder relevante ministerier, Københavns Kommune, Copenhagen Malmö Port og By & Havn.

Til forsiden af Comeback Copenhagen