Sweden

Tiltrækning af flere togrejsende turister til hovedstaden

Foto: Daniel Rasmussen

Initiativ 6

Situationen
Covid-19 vil forventeligt medføre en ændring i turisternes rejsevaner, hvor nærmarkederne får større betydning. Samtidig bliver bæredygtighed i stigende grad centralt for flere turisters valg af rejsemål og transportform. Det skaber nye behov og et nyt marked for alternative måder at transportere turister til og fra hovedstaden. Samtidig forventes en ny nattogsrute at åbne med stop i København (Stockholm-Berlin) i foråret 2021, som giver mulighed for at komme direkte til hovedstaden fra nærmarkederne i Europa med tog. I august 2022 forventes yderligere to nye nattogsruter med stop i København (Stockholm-Hamborg og Malmø-Bruxelles).  Der er derfor momentum for at styrke turisternes mulighed for at benytte grønne transportformer og dermed bidrage til de globale målsætninger om reduktion af CO2-udslip inden for transportsektoren

Initiativ: Tiltrækning af flere togrejsende turister til hovedstaden

Potentialet for at tiltrække flere togrejsende turister til hovedstaden skal undersøges med henblik på at få flere turister til at benytte tog som transportform.

Aktiviteter 2021

  • Som led i åbningen af den nye nattogsrute med stop i København udvikles og testes et koncept for en markedsføringsindsats rettet mod at øge efterspørgslen på togturisme til hovedstaden. Markedsføringsindsatsen sker inden for rammerne af den fælles markedsføringsstrategi og i samarbejde med VisitDenmark.
  • Der gennemføres en undersøgelse af værdi og potentialet ved øget togturisme til hovedstaden, herunder antallet af potentielle nye turister, hvorfra de kan ankomme, hvad der skal til for at øge efterspørgslen efter togrejser fra nærmarkeder og de positive CO2-effekter ved togturisme.

Interessenter

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen med inddragelse af relevante interessenter, herunder togselskaber, VisitDenmark og Københavns Kommune.

Til forsiden af Comeback Copenhagen