Bjarke Cirkelsten

Tættere samspil mellem storby-, kyst, kultur og naturturisme i hovedstadsregionen

Foto: Daniel Rasmussen

Initiativ 8

Situationen
Covid-19 har vendt op og ned på turismen i hovedstadsregionen. Turismen i Københavnsområdet er aktuelt i knæ, mens kyst- og naturturismen er blevet mere attraktiv for turisterne, der gerne vil ud, hvor der er bedre plads. I lyset af COVID-19 bliver det endnu vigtigere med tæt sammenhæng mellem oplevelser og udvikling af turismen i en bred geografi både for at styrke hovedstadens attraktivitet og udnytte den særlige styrkeposition, der ligger i koblingen mellem storby-, kyst-, kultur- og naturturisme samt erhvervsturisme.

Initiativ: Tættere samspil mellem storby-, kyst-, kultur- og naturturisme i hovedstadsregionen

Der følges op på det strategiske afsæt for udvikling af storby-, kyst-, kultur- og naturturisme i hovedstadsområdet, der er under udarbejdelse, og som ligger i forlængelse af de udviklingsplaner, der tidligere er lavet for turisme på Vestkysten (2018) og Sjælland og Øerne (2020). I det strategiske afsæt for udvikling af storby-, kyst-, kultur- og naturturisme i hovedstadsområdet udpeges en række indsatser, som kan styrke sammenhængen i turismen såsom cykelturisme, outdoor-oplevelser og udvikling af tematiske og sammenhængende oplevelser.

Aktiviteter i 2021

  • En arbejdsgruppe gennemfører med udgangspunkt i den kommende ”Plan for udvikling af turismen – mod et tættere sammenspil mellem storby-, kyst, kultur- og naturturisme i København” et tværkommunalt testprojekt, der realiserer et eller flere konkrete tiltag og ideer i udviklingsplanen.

Interessenter
Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen, Dansk Kyst- og Naturturisme, VisitNordsjælland og destinationsselskaber på Sjælland. Derudover vil en række relevante lokale partnere blive inddraget.

Til forsiden af Comeback Copenhagen