Indsats 7

Styrkelse af turistens og erhvervets bæredygtige adfærd

Foto: Wonderful Copenhagen

Initiativ 7

Situationen

Bæredygtighed er et internationalt konkurrenceparameter inden for turisme og vil forventeligt være det endnu mere i de kommende år. Derfor skal hovedstaden som destination arbejde målrettet for at skabe en balanceret turismeudvikling, som kan sikre økonomisk vækst, opbakning blandt borgere og ikke mindst reducere CO2-udslippet forbundet med turismeaktiviteter.  

Initiativ: Styrkelse af turistens og erhvervets bæredygtige adfærd

Indsatsen skal samle turismeerhvervet om at skabe og synliggøre bæredygtige produkter og services gennem produktudvikling, certificering og kommunikation. Ydermere skal turisterne guides til at finde de bæredygtige alternativer, der kan reducere den enkelte gæsts klimaaftryk på destinationen. Initiativet skal være med til at tiltrække gæster, inspirere dem til at træffe grønne valg i deres oplevelser og den måde, de transporterer sig rundt på, mens de er på destinationen.

Aktiviteter i 2021

  • Etablering af et partnerprogram for erhvervsaktører med det formål at skabe og synliggøre bæredygtige alternativer for turisterne.
  • Udvikling af en ny app, Planet CPH, som skal synliggøre og skabe efterspørgsel efter erhvervets grønne muligheder i hovedstaden og dermed påvirke gæsternes adfærd i en mere bæredygtig retning.
  • Der igangsættes en informationsindsats, der skal promovere cyklen som lokal transport og oplevelsestilbud for turister uden at det kolliderer med borgerens hverdagstransport.
  • Videreudvikling af Wonderful Copenhagens bæredygtighedsmanual, der skal gøre det lettere for events, møder og kongresser at være klimabevidste.

Interessenter

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen med inddragelse af relevante interessenter, herunder turismeerhvervet, Københavns Kommune og VisitDenmark.

Til forsiden af Comeback Copenhagen