Tine Kastrup-Misir

Markedsføring af hovedstaden i 2021: Præget af nedlukning og internationale rejserestriktioner

13.1.2022
Foto: Wonderful Copenhagen

Pandemien har også i 2021 betydet nedlukninger og internationale rejserestriktioner, og det har sat rammerne for Wonderful Copenhagens arbejde med at markedsføre hovedstaden internationalt.

Det gælder både i form af de digitale marketingkampagner, driften af hovedstadens oplevelseskort Copenhagen Card og eksponeringen af hovedstaden gennem bearbejdning af internationale medier.

Kommunikations- og marketingdirektør Tine Kastrup-Misir giver her et indblik i Wonderful Copenhagens arbejde med markedsføring og branding af hovedstaden i et udfordrende 2021 og kaster samtidig et blik på det, der venter i 2022.

Hvad har særligt kendetegnet arbejdet med markedsføring af hovedstaden i 2021?

”Ligesom 2020 blev 2021 også meget præget af COVID-19. Desværre var det i 2021 heller ikke muligt at få et fuldt kalenderår at markedsføre hovedstaden i. Året blev derfor igen præget af gradvis genåbning både nationalt og internationalt og deraf også løbende genstart af kampagneindsatser, og vi skulle helt frem til omkring 1/7, før vi for alvor kunne skyde gang i den internationale markedsføring af hovedstaden.”

”I februar 2021 udgav vi sammen med VisitDenmark en ny, samlet markedsføringsstrategi for hovedstaden 2021-2023, og den har været afsættet for alle internationale kampagneindsatser, som er blevet afviklet i tæt samarbejde med VisitDenmark med fokus på så hurtig en genetablering af turismen i hovedstaden som muligt. ”

”På trods af kun godt et halvt år at markedsføre hovedstaden i, så er vi lykkedes med effektfulde kampagner både nationalt og internationalt. Internationalt har vi kørt kampagner på tværs af syv forskellige markeder; Norge, Sverige, Tyskland, UK, Italien, Frankrig og USA. Og vi har kunnet se, at responsen på vores markedsføringsaktiviteter har været meget positiv, og det tegner derfor optimistisk for 2022. I 2021 har vi også haft stort fokus på det danske marked, og vi lancerede op mod sommerferien et nyt kampagnekoncept ’Københavner Kærlighed’, som har til formål at brede fortællingen om hovedstaden ud for det danske publikum og sætte fokus på, hvor meget hovedstaden har at byde på – uanset om man har besøgt byen mange gange før, rejser med børn, interesserer sig for mad, kultur, natur og meget mere.”

”I takt med ændringer af de internationale rejserestriktioner har vi løbende måtte skrue op og ned for bearbejdningen af internationale medier. Her har vi må måtte være ekstra fleksible og finde alternative løsninger, som alt i alt har gjort, at der på trods af vanskelige vilkår alligevel er opnået en væsentlig omtale i internationale medier af hovedstaden som en attraktiv destination.”

”Og så har nedlukningen af kulturlivet i både starten og slutningen af året og den manglende internationale gæstestrøm også gjort 2021 til endnu et svært år for Copenhagen Card.”

Hvad bliver de største henholdsvis udfordringer/muligheder for området i 2022?

”Det bliver naturligvis i en vis udtrækning at fastholde agiliteten ift. restriktioner, rejselyst og de forskellige markeder, så vi er klar på det rigtige tidspunkt på tværs af markederne.”

”Derudover kigger hovedstaden ind i en voldsom konkurrence fra de øvrige internationale storbyer, som vi konkurrerer imod om de besøgendes opmærksomhed. Derfor bliver det både en udfordring, men også en mulighed for hovedstaden at stå stærkt også i 2022 i den konkurrence ved yderligere at skærpe kommunikationen om vores internationale styrkepositioner herunder i høj grad bæredygtighed.”

Og hvilke nye konkrete tiltag igangsætter WOCO i 2022 i forhold til markedsføring af hovedstaden?

”Vi er lige nu i fuld gang med at lægge sidste hånd på den samlede markedsføringsplan for 2022 sammen med VisitDenmark. Der er stadig lang vej endnu, før den internationale turisme i hovedstaden er tilbage på niveau, og derfor er den helt store og afgørende opgave for os – også i 2022 – at udvikle effektive kampagner, såvel B2C som B2B, som tiltrækker besøgende hele året. Derudover har vi også et stort fokus på bearbejdning af den internationale presse, som på trods af vanskelighederne viste meget stor interesse for hovedstaden i 2021. Vi har derfor en forventning om, at sikre mange værdifulde internationale omtaler af hovedstaden i 2022.”