Redbull cliff diving Copenhagen

Maksimal effekt af events

Foto: Romina Amato

Initiativ 10

Situationen

København er en globalt anerkendt eventdestination – både for tilbagevendende events og for internationale megaevents, som kun besøger byen én gang. Events rummer et stort potentiale for omsætning og økonomisk vækst. Som følge af COVID-19 er fremtiden for afvikling af events med mange deltagere usikker. Med de potentielle aflysninger af events, mister byen ikke blot liv og fællesskab, men også en betydelig omsætning for hotel- og restaurationsbranchen, associerede leverandører og erhvervslivet generelt. 

Initiativ: Maksimal effekt af events

Initiativet skal bidrage til, at hovedstaden styrkes yderligere som en globalt anerkendt værtsnation for events og samtidig opnår den fulde effekt af de events, der kommer til hovedstaden

Aktiviteter i 2021

  1. Wonderful Copenhagen indsamler national og international viden og erfaringer om forsvarlig håndtering af mange gæster på tværs af events, kongresser mv. Den indsamlede viden formidles til eventarrangører på tværs af branchen gennem seminarer og netværksarrangementer.
  2. Hovedstaden markedsføres, når det er muligt, som COVID-19 ansvarlig oplevelsesdestination for turister og ansvarlig værtsdestination over for rettighedshavere. Arbejdet bygger videre på det internationale ry som professionel og kvalitetsbevidst vært for store events, som hovedstaden har opbygget gennem mange år. 
  3. Den strategiske udnyttelse af store events til at fremme udvalgte danske erhvervsinteresser styrkes med etablering af et samarbejde på tværs af erhvervsorganisationer, klynger og de relevante events.

 

Interessenter

Aktiviteterne gennemføres af Copenhagen Eventures som er forankret i Wonderful Copenhagen i samarbejde med Københavns Kommune og med inddragelse af turismeerhvervet, eventarrangører, VisitDenmark og kommuner.

Til forsiden af Comeback Copenhagen