Congress

Lettere adgang til trygge oplevelser i hovedstaden

Foto: Daniel Rasmussen

Initiativ 4

Situationen

Storbydestinationer er særligt hårdt ramt som følge af COVID-19. Det skyldes bl.a., at storbyen og dens attraktioner, museer, restauranter mm. opfattes som steder, hvor virus let kan spredes, fordi der er mange mennesker samlet på mindre plads. Det medfører et behov for præcis kommunikation til turisterne og udvikling af smarte løsninger, der sikrer, at der ikke er for mange mennesker til stede samtidig på storbyens attraktioner. Destinationer, som både opfattes og agerer som corona-ansvarlige og trygge, forventes alt andet lige at komme hurtigere ud af krisen.

Initiativ: Lettere adgang til trygge oplevelser i hovedstaden

Der skal arbejdes for, at turisterne har lettere ved at identificere corona-trygge oplevelser i hovedstaden, og at København har værktøjer til at sprede turisterne i byen. Det er ligeledes vigtigt, at hovedstaden samtidigt kan imødekomme turisternes efterspørgsel efter udendørsoplevelser.

Aktiviteter i 2021

  • Der udvikles information om corona-trygge oplevelser i byen, så det bliver nemt og overskueligt for turister at få overblik over og planlægge, hvordan opholdet tilrettelægges så trygt som muligt. Der etableres en hjemmeside, som formidler myndighedsanbefalinger til internationale og nationale turister på en let og tilgængelig måde.
  • Der lanceres et nyt digitalt og datadrevet værktøj, der giver gæsterne informationer om, hvor og hvornår det er bedst og mest sikkert at besøge attraktionerne i byen.
  • Der igangsættes et arbejde, der skal udvikle den urbane del af hovedstaden som en outdoor-destination, hvor borgere, turister, erhvervsdrivende og kulturinstitutioner i højere grad skal kunne benytte byens uderum.

Interessenter

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen i samarbejde med bl.a. Københavns Kommune og med inddragelse af relevante interessenter, herunder VisitDenmark.