Indsats 12 koordinationsforum og 2023-plan

Koordinationsforum og 2023-plan for genopretning af hovedstadens turisme

Foto: Wonderful Copenhagen

Initiativ 12

Situationen
Med nærværende fælles plan for genopretning af hovedstadens turisme 2021 tages en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at genoprette turismen i hovedstaden. Aktiviteterne i planen skal ruste turismeerhvervet til, at der igen kommer turister til hovedstaden og samtidig bidrage til at turismen genoprettes på en bæredygtig måde. Der hersker dog fortsat stor usikkerhed om, hvordan situationen for hovedstadens turisme vil udvikle sig på både kort, mellemlang og lang sigt, og hvordan hovedstadens turisme bedst muligt genoprettes og udvikles i de kommende år. Situationen stiller krav om styrket samarbejde, løbende koordination og strategisk sammenhæng på tværs af hovedstadens største aktører.

Initiativ: Koordinationsforum 2023-plan for genopretning af hovedstadens turisme

Wonderful Copenhagen, Københavns Kommune og Erhvervsministeriet vil fortsætte det igangsatte samarbejde med henblik på at udarbejde en fælles plan, som peger frem mod 2023 og tager udgangspunkt i det igangværende strategiske arbejde på tværs af stat, kommune og destinationsselskab.

Aktiviteter i 2021

  • Etablering af et koordinationsforum for hovedstadens turisme, på tværs af Wonderful Copenhagen, Københavns Kommune og Erhvervsministeriet, som følger implementeringen af 2021-planen.
  • Udarbejdelsen af en plan for genopretning af hovedstadens turisme frem mod 2023. Herunder fastlæggelse af et fælles målbillede på den længere bane for hovedstadens turisme på baggrund af den kommende nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, Københavns Kommunes kommende erhvervsstrategi og Wonderful Copenhagens strategiske retning samt øvrige relevante strategier og planer for hovedstadens turismeudvikling.

Interessenter

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen, Københavns Kommune og Erhvervsministeriet med inddragelse af hovedstadens turismeerhverv og kulturliv samt VisitDenmark og Kulturministeriet.  

Til forsiden af Comeback Copenhagen