Initiativ 8: Tættere samspil mellem storby-, kyst-, kultur- og naturturisme i hovedstadsregionen

Initiativ 8: Tættere samspil mellem storby-, kyst-, kultur- og naturturisme i hovedstadsregionen

Foto: ThinkAlike

Hovedstadsregionen har som samlet destination et stort uforløst potentiale i koblingen mellem kyst-, natur-, kultur-og storbyoplevelser med gode transportmuligheder og et stærkt internationalt brand

Wonderful Copenhagen har sammen med VisitNordsjælland og Dansk Kyst- og Naturturisme fremlagt en samlet udviklingsplan for hovedstaden. På det grundlag vil Wonderful Copenhagen i 2022-23 etablere samarbejder med relevante kommuner, lokale kulturinstitutioner, Copenhagen Visitor Service og turismeaktører mv. med det formål at skabe bedre sammenhæng på tværs af regionen – og dermed gøre hele hovedstaden mere attraktiv som rejsemål.

 

Aktiviteter 2022–2023:

  • Videreudvikling af turismekoncepter på tværs af kommunegrænser

Wonderful Copenhagen vil gå sammen med kommuner om at udvikle områder uden for København med et særligt turismemæssigt potentiale. Ved at skabe fælles oplevelsessammenhænge og turismemæssige oplevelsesbrands og eksponere disse på hjemmesider mm. kan kvaliteten og synligheden – og dermed turismen – løftes lokalt. Aktiviteten bygger videre på erfaringer fra 2021.

  • Plan for kystbanestrækningen som samlet oplevelse og attraktion

Kystbanen binder turismen i og omkring Helsingør i nord sammen med København og strækker sig videre via Lufthavnen til Sverige op til Göteborg. Samtidig byder strækningen på en høj koncentration af badestrande, havnebyer og kulturoplevelser. Der udarbejdes derfor en samlet plan for at løfte turismen på Kystbanestrækningen.

  • Større oplevelsesværdi gennem styrket værtskab og lokal forankring

Professionelt værtskab er centralt for turismeoplevelsen. Wonderful Copenhagen vil i udvalgte områder og i samarbejde med kommuner og lokale kulturinstitutioner og turismeaktører arbejde med at styrke turismeoplevelsen gennem bedre guidning til oplevelsestilbuddene på informationssteder, hoteller og kulturinstitutioner.

 

Interessenter:

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen med inddragelse af relevante partnere, herunder Copenhagen Visitor Service, Dansk Kyst- og Naturturisme, VisitNordsjælland og øvrige destinationsselskaber på Sjælland, samt kommuner i hovedstadsregionen, såsom Helsingør, centrale kulturinstitutioner, DOT og DSB.