Initiativ 7: Borgere og lokale involveres i turismeudviklingen

Initiativ 7: Borgere og lokale involveres i turismeudviklingen

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Lokal borgeropbakning er en forudsætning for turismeudvikling.

Seneste måling fra 2021 viser, at langt størstedelen af de lokale københavnere mener, at København fortsat skal promovere sig over for turister, men at der er udfordringer lokalt, som skal adresseres. Initiativet skal derfor styrke de lokales involvering i - og opbakning til - turismeudviklingen i en tid, hvor kapaciteten øges og antallet af turister i sommermånederne dermed går op.

 

Aktiviteter 2022–2023:

  • Lokale turismeambassadører skal skabe opbakning blandt borgere og turister

Der udpeges en række lokale ambassadører, som med afsæt i temaerne cykling, bæredygtig byudvikling, arkitektur og gastronomi, skal engagere turister og borgere i lokale fællesskaber. Formålet er at binde turismen, erhvervslivet og livet som københavner bedre sammen gennem afviklingen af konkrete aktiviteter, fx cykel-grupper, faglige oplæg eller madlavningsarrangementer.

  • Etablering af Lokalt Living Lab

Med inspiration fra bl.a. Rotterdam og Amsterdam etableres et ”LivingLab”, der skal finde løsninger på konkrete stedsspecifikke borgerudfordringer. Deltagerne i LivingLab’et er lokale erhvervsdrivende, turismeaktører, besøgende og borgere. Derudover vil der blive afviklet et formidlingsevent, som kan fungere som galleri for de udviklede løsninger, med henblik på, at de udviklede løsninger kan udbredes til andre bydestinationer i Danmark og udlandet.

  • Vidensopbygning om borgerinddragelse

En vigtig nøgle til strategisk arbejde med borgeropbakning er løbende opdateret data og viden. Københavnernes opbakning og holdning til turismen indsamles løbende og holdes op mod niveau og best practice i beslægtede europæiske byer.

 

Interessenter:

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen i tæt samarbejde med Københavns Kommune. Derudover vil projektet involvere turismeaktører, erhvervsaktører samt centrale aktører såsom relevante lokalforeninger og øvrige lokale interessenter.