Initiativ 6: Omstilling og opgradering af hovedstadens kongrestilbud

Initiativ 6: Omstilling og opgradering af hovedstadens kongrestilbud

Foto: Astrid Maria Rasmussen

I 2019 var København verdens 12. mest benyttede kongresby og kongresserne skabte en omsætning på over 1,3 mia. kr

COVID-19 har ramt hele den internationale kongresturisme hårdt: Konkurrencen er skærpet, der forventes færre delegerede, og industrien undergår en markant omstilling, som stiller krav om digitalisering og udvikling af nye produkter og nye kompetencer. For at hovedstaden også i fremtiden er en af verdens mest benyttede kongresdestinationer, igangsættes initiativer, som bygger oven på den eksisterende indsats for at tiltrække forretning til hovedstaden.

 

Aktiviteter 2022–2023:

  • Videreførelse og boost af kongrespuljen

Kongrespuljen boostes og videreføres. Puljen giver mulighed for at støtte aktiviteter omkring kongresser, og bidrager dermed til, at kongresser bliver afholdt i København frem for i konkurrentbyer. Kongrespuljen er delvist erhvervsfinansieret, men erhvervet har under COVID-19 indbetalt mindre til puljen end tidligere, hvorfor der er behov for en midlertidig styrkelse af puljen i en overgangsperiode.

  • Boost af kongrestiltrækningsindsatsen

Wonderful Copenhagen vil booste sin bud- og salgsindsats på særligt det europæiske marked mhp. at tiltrække store internationale kongresser til afholdelse i København. Indsatsen suppleres af en ekstraordinær, digital salgsindsats målrettet mindre kongresser med 500-2.000 delegerede. Samtidig gennemføres en indsats, der har til formål at få de delegerede til at blive længere eller komme retur med deres familier.

  • Nye kongresser og ny værdi

Der gennemføres en indsats, som skal støtte lokale værter, clusters, innovationsnetværk og offentlige myndigheder i at opbygge egne, nye, blivende kongresser og events i hovedstadsområdet. Desuden videreføres og boostes Copenhagen Legacy Lab – et internationalt prisbelønnet projekt, som hjælper foreningerne bag kongresserne med at skabe større og varig værdi fra kongresserne. Endeligt udvikles en ny Copenhagen Risk Sharing Model, som på sigt skal mindske risikoen for foreningerne bag kongresserne ved force majeure-aflysninger, deltagerudsving mv.

  • Kompetenceudviklingsindsats med fokus på konkurrencen i post-corona mødeerhvervet

Krisen har medført afskedigelser i mødeerhvervet og dræning af erfaring og kompetencer. Der afholdes fokuserede workshops for medarbejdere i hovedstadens turismeerhverv - hotelkæder, flyselskaber/ lufthavn, venues mm. – med fokus på, hvilken fremtid branchen går i møde og hvordan medarbejderne bedst kan agere på den både enkeltvis og som samlet erhverv.

 

Interessenter:

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen med inddragelse af relevante, herunder bl.a. MeetDenmark, Københavns Kommune, Copenhagen Capacity, International House, turismeerhvervet, brancheorganisationer, academia samt internationale foreninger og værter.