Initiativ 5: Copenhagen Travel Lab skal styrke omstillingen af turismeerhvervet

Initiativ 5: Copenhagen Travel Lab skal styrke omstillingen af turismeerhvervet

Foto: DGI-Byen

COVID-19 betyder, at virksomhederne skal tilpasse sig en ny konkurrencesituation i en svær tid, hvor pandemien har tvunget virksomhederne til at fokusere på driften frem for udviklingen.

For at understøtte virksomhedernes innovation og omstilling, etablerede Wonderful Copenhagen i 2021 Copenhagen Travel Lab. Initiativet videreføres i 2022-23 med ambitionen om at styrke innovationskraften i hovedstadens turismeerhverv. Det skal ske gennem innovationsforløb for virksomheder samt ved at bygge bro mellem startups og etablerede virksomheder og trække viden og teknologi fra andre erhverv ind i turisterhvervet.

 

Aktiviteter 2022–2023:

  • Innovations- og modningsforløb for startups inden for destinationsudfordringer

Der gennemføres halvårlige innovations- og modningsforløb, hvor udvalgte startups arbejder intensivt med udvikling af forretningsmodeller og prototyper. Indsatsen retter sig især mod startups, som arbejder med nye teknologier og nye forretningsmodeller. Målet er, at startup-virksomhederne skaber en forretningsmodel, som bidrager til løsning af vigtige udfordringer for hovedstadens turismeerhverv og hovedstaden som turistdestination og som kan skaleres – også til andre storbydestinationer.

  • Matchmaking af etablerede virksomheder med startups om håndtering af konkrete, forretningsnære udfordringer

Startups inviteres til at løse konkrete udfordringer, som etablerede virksomheder inden for hovedstadens turisme- og oplevelsesøkonomi har udpeget og præsenteret som særligt vigtige i de kommende år. På den måde hjælpes startups’ene med aftagere til deres ydelser, mens de etablerede turismevirksomheder hjælpes med konkrete løsninger på vigtige problemer, de står med.

  • Videnshub for turismeinnovation i hovedstaden

Copenhagen Travel Lab skal fortsat være videnshub inden for innovation og udvikling for turismeerhvervet i hovedstaden og arbejde for øget videndeling, samarbejde og nytænkning på tværs af turismeerhvervet i hovedstaden, mellem nye og gamle aktører og mellem aktører både inden for og uden for det traditionelle turismeerhverv.

 

Interessenter:

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen med inddragelse af relevante interessenter, herunder Erhvervshus Hovedstaden, udvalgte erhvervspartnere, Dansk Kyst- og Naturturisme og Københavns Kommune m.v. Der er desuden tæt sammenhæng mellem Hub for Innovation In Tourism-projektet på nationalt plan og Copenhagen Travel Lab-initiativet i hovedstaden.