Initiativ 4: Tiltrækning af arbejdskraft og nye kompetencer til turismebranchen

Initiativ 4: Tiltrækning af arbejdskraft og nye kompetencer til turismebranchen

Foto: Marc Skafte-Vaabengaard

Vækst og udvikling i hovedstadens turisme forudsætter, at turismeerhvervet kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Arbejdsmarkedet inden for turismebranchen i hovedstadsområdet skal derfor omstilles og opgraderes med relevante match-, rekrutterings- og kompetenceudviklingstilbud m.v., og branchens tiltrækningskraft over for potentielle arbejdstagere skal forøges mhp., at branchens arbejdskraftbehov løbende kan tilgodeses.

 

Aktiviteter 2022–2023:

  • Tættere samarbejde mellem turismebranchen og de offentlige jobaktører (Jobcentre)

Den løbende dialog mellem virksomheder, brancheorganisationer og Jobcentre styrkes i forhold til bl.a. identifikation af arbejdsmarkedsudfordringer og opkvalificeringsbehov m.v. Herudover lanceres diverse jobmatch-initiativer på bl.a. festivaler m.v., som skal skabe forøget synlighed om branchen og dens job- og karrieremuligheder og dermed styrke dens tiltrækningskraft.

  • Forøget fokus på udsøgning, forberedelse og match af ledige

Der oprettes specifikke kandidatbanker målrettet turismebranchen, der effektivt kan matche ledige borgere, der er motiverede og kvalificerede til at arbejde inden for turismeerhvervet, med relevante job inden for turismebranchen. Supplerende igangsættes, i koordination med udviklingen i turismebranchens efterspørgsel på arbejdskraft, relevante opkvalificeringsindsatser og diverse afdæknings- og motivationsindsatser med det formål at forøge rekrutteringsbasen, herunder en intensiveret indsats i forhold til tiltrækning af svensk arbejdskraft til turismebranchen.

  • Øget motivation til at arbejde inden for turismebranchen

Der udvikles og gennemføres en kommunikationskampagne, der via konkrete ”medarbejdercases” skal informere om turismebranchens job- og karrieremuligheder og motivere til forøget rekruttering til branchen. Samtidig gennemføres en fokuseret indsats i Jobcentrene i forhold til at få ledige borgere til at søge job inden for branchen, og der initieres en dialog med relevante brancheparter om, hvad der kan gøre det mere attraktivt at arbejde inden for turismebranchen, eksempelvis i forhold til arbejdstid og arbejdsmiljø.

 

Interessenter:

Aktiviteterne gennemføres af Københavns Kommune med inddragelse af øvrige relevante interessenter, herunder Wonderful Copenhagen, turismeerhvervet og branche- og uddannelsesorganisationer.