Initiativ 3: Genetablering og fastholdelse af internationalt rutenetværk til Københavns Lufthavn

Initiativ 3: Genetablering og fastholdelse af internationalt rutenetværk til Københavns Lufthavn

Foto: Morten Bjarnhof

2 ud af 3 internationale turister i hovedstaden ankom før COVID-19 med fly, og genopretningen af flytrafikken ind og ud af Københavns Lufthavn er dermed helt afgørende for genopretningen af hovedstadens turisme.

Samtidig har genopretningen af flytrafikken stor betydning for dansk eksport og økonomi i øvrigt. Seneste passagertal fra 2021 viser, at COVID-19 har betydet, at 31 flyruter til København er blevet lukket, og at Københavns Lufthavn er blevet overhalet af Oslo som Nordens største lufthavn. Der er dog tegn på, at ruterne begynder at vende tilbage igen, og derfor er der behov for – i samarbejde med flyselskaber, lufthavnen og andre aktører – at udnytte det aktuelle momentum og intensivere arbejdet med at genetablere den internationale tilgængelighed.

 

Aktiviteter 2022–2023:

  • Genetablering og styrkelse af det europæiske rutenetværk til Greater Copenhagen og Danmark

Programmet ’Greater Copenhagen Connected’ har fokus på at tiltrække og fastholde flyruter til hovedstaden. Der gennemføres markedsføringskampagner på de europæiske destinationer med størst værdi for dansk turisme og erhvervsliv i samarbejde med de flyselskaber, der betjener de pågældende ruter.

  • Fastholdelse af vigtige interkontinentale ruter til København og Danmark

Nem adgang til fjernmarkeder er vigtig for dansk turisme og erhvervsliv. Programmet vil gennem målrettet markedsføring af København fastholde og styrke vigtige interkontinentale ruter.

 

Interessenter:

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen i samarbejde med Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet (Invest in DK), Transportministeriet, Københavns Lufthavn, Københavns Kommune, VisitDenmark samt flyselskaber.