Initiativ 2: Maksimal værdiskabelse ved events

Initiativ 2: Maksimal værdiskabelse ved events

Foto: Ty Stange

Eventområdet er i en brydningstid, hvor aflysninger har skabt svære kår og stor usikkerhed. Der er en forventning om, at events generelt vil tiltrække færre deltagere og mindre international opmærksomhed.

Samtidig står København med den unikke mulighed, at der i de kommende år skal afholdes en række megaevents i København, som har potentiale for at styrke hele hovedstadens eventturisme på sigt – herunder ikke mindst starten af Tour de France i sommeren 2022. Initiativet skal sikre, at hovedstaden får maksimal værdi ud af de store events de kommende år samt at nye, turistrelevante events kommer til. Derved bidrager initiativet til, at hovedstaden fastholder og udbygger sin position internationalt som eventmetropol.

 

Aktiviteter 2022–2023:

  • Maksimal turismeeffekt ved Tour de France i København

Verdens største cykelløb og en af verdens største tv-begivenheder skydes i sommeren 2022 i gang i København. Gennem internationalt pressearbejde og markedsføring tiltrækkes og inspireres besøgende fra nærmarkeder til et forlænget ophold i København ifm. løbet. Desuden igangsættes en række indsatser med henblik på, at det fulde potentiale af tourstarten realiseres, herunder pressepromovering, city dressing og udarbejdelsen af en digital udgave af enkeltstarten, så den kan opleves på kondicykler ligesom Alpe d’Huez og Mont Blanc.

  • World Capital of Architecture skal cementere Københavns lederrolle inden for bæredygtig byudvikling og arkitektur

I 2023 er København både vært for verdenskongressen for arkitekter og udråbt som ’World Capital of Architecture’. Gennem international branding af København som arkitekturhovedstad styrkes tiltrækningen af gæster, deltagere og kongresser inden for arkitektur, design og grønt byliv/byrum.

  • Events som platform for øget værdiskabelse

Gennem samarbejde med erhvervet og erhvervsorganisationer, åbnes de store megaevents i 2022/23 op som anledninger og platforme til promovering af dansk erhvervsliv. Fokus vil være på Sail GP 2022, World Capital of Architecture 2023 og VM Badminton 2023.

  • Øget turismeomsætning gennem megaevents som effektive markedsføringsplatforme

København er faldet fra en 12. plads i 2020 til en 42. plads i 2021 på international ranking af sportsbyer. For at genvinde positionen som stærk, international eventby gennemføres en øget markedsføring af hovedstaden over for rettighedshavere og den internationale markedsføring af de største events intensiveres over for potentielle besøgende.

  • Midlertidig eventpulje for mindre events

Der etableres en ny midlertidig eventpulje for mindre events, som kan tiltrækkes og afvikles inden for de kommende år og som har relativ stor turismeomsætning i forhold til investeringen. Målet er at styrke den internationale turismeomsætning fra events allerede i 2022/23.

 

Interessenter:

Wonderful Copenhagen gennemfører aktiviteterne med inddragelse af bl.a. Københavns Kommune, Copenhagen Visitor Service, Erhvervshus Hovedstaden, Copenhagen Capacity, Creative Denmark, VisitDenmark, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Eksportforeningen, Destination Fyn, Arkitektforeningen, Sport Event Denmark, UIA verdenskongres, SPARTA, m.fl.