Initiativ 12: Bæredygtigt krydstogt

Initiativ 12: Bæredygtigt krydstogt

Foto: Visit Copenhagen

Krydstogt bidrog i 2019 til Danmark med en omsætning på 1,25 mia. kr. og ca. 2.400 fuldtidsstillinger, heraf mange ufaglærte.

Samtidig møder krydstogtturismen kritik for at bidrage til forurening og øget turismetæthed i særligt Indre By. Derfor igangsættes en række aktiviteter, som skal sikre, at udviklingen af krydstogtturismen har et stærkt fokus på bæredygtighed, at borgerne får bedre indblik i krydstogtturismen og at trængsel relateret til krydstogt minimeres.

 

Aktiviteter 2022–2023:

  • Opbakning til landstrøm i Østersøen fra rederier

Som opfølgning på landstrømsindsatsen i 2021 vil Cruise Baltic, som er forankret i Wonderful Copenhagen, i april 2022 afholde en landstrømskonference for havne i Østersøregionen og internationale krydstogtrederier. Formålet er at få rederier til at erklære, at de fremover vil anvende landstrøm på samtlige krydstogter i Østersøen, hvor landstrøm er tilgængeligt.

  • Styrket borgeropbakning til krydstogtturisme

Der gennemføres målrettet dialog med borgere og lokale aktører om krydstogtturismen. Til brug for dialogen udarbejdes en analyse af københavnernes holdning til krydstogt, således at dialogen foregår på et oplyst og faktabaseret grundlag og kan resultere i en debat om reelle løsninger og udfordringer.

  • Indsats for at minimere trængsel

Der igangsættes en dialog med krydstogtrederierne om at sprede anløbene mere over hele året. Derudover udarbejdes materiale til at promovere oplevelser i flere bydele i København, som skal vises på skibene, inden de lægger til i København. Derudover videreføres den aktuelle indsats for at tiltrække mindre ekspeditionsskibe, som både kan lægge til i store og små havne og besøge Danmark i vintermånederne, så turisterne i højere grad spredes tidsmæssigt og geografisk.

 

Interessenter:

Aktiviteterne gennemføres af Cruise Baltic/Wonderful Copenhagen og CruiseCopenhagen/Wonderful Copenhagen i samarbejde med relevante ministerier, herunder særligt Miljøministeriet, Københavns Kommune, relevante interessenter, herunder partnerne i netværket, beboere, Copenhagen Malmö Port, By og Havn samt øvrige krydstogthavne i Danmark, m.v.