Initiativ 11: Hovedstaden forrest på bæredygtighed

Initiativ 11: Hovedstaden forrest på bæredygtighed

Foto: Daniel Rasmussen

Klimaudfordringerne stiller krav til alle sektorer, herunder turisme, om at reducere CO2-udslippet per omsat krone mest muligt.

København har ligget i top 3 på Global Sustainability Destination Index siden indeksets begyndelse. Fastholdelse og udbygning af styrkepositionen kræver dog fortsat prioritering af bæredygtige og grønne tiltag. Derfor igangsættes nedenstående aktiviteter, som skal samle erhvervet om at skabe, synliggøre og guide til bæredygtige valg og produkter. Ambitionen er, at turismen i hovedstaden er førende som en effektiv sektor, hvor ressourceforbrug og drivhusgasudledninger er lave sammenholdt med den økonomiske effekt.

 

Aktiviteter 2022–2023:

  • Partnerprogram for grøn bæredygtig turisme i erhvervet

Erhvervspartnerprogrammet for grøn og bæredygtig turisme fortsættes. Programmet inspirerer og øger vidensniveauet om bæredygtighed i erhvervet og formulerer en fælles ramme for bæredygtig turisme i hovedstaden, som er forankret lokalt i turismeerhvervet.

  • Bæredygtig business

Der gennemføres en række målrettede udviklingsforløb med virksomheder i turismeerhvervet med det formål at udvikle nye, grønne forretningsmodeller og forløse det innovationspotentiale, der ligger i den grønne omstilling.

  • Styrke den grønne mobilitet til og i hovedstaden

Der arbejdes videre på at styrke togturismen til hovedstaden på grundlag af en potentialeanalyse gennemført i 2021. Desuden gennemføres indsatser, der skal få flere besøgende til at vælge bæredygtige transportformer under deres ophold.

  • Styrke Københavns bæredygtige brand internationalt

Der arbejdes videre med at styrke Københavns brand som verdens mest bæredygtige storbydestination. I sammenhæng hertil vil der ske en videreudvikling af app’en PlanetCPH, der synliggør bæredygtige oplevelser og forbrugsvalg i hovedstaden.

 

Interessenter:

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen i samarbejde med og inddragelse af relevante erhvervsaktører, Erhvervshus Hovedstaden, Københavns Kommune, VisitDenmark m.fl.