Initiativ 10: Stærkere kulturtilbud gennem øget internationalisering

Initiativ 10: Stærkere kulturtilbud gennem øget internationalisering

Foto: Mellanie Gandø

Hovedstaden skal have et kulturliv i europæisk topklasse, som borgerne benytter og er stolte af. COVID-krisen har betydet mere end en halvering af besøgstallet på attraktionerne og understreget, at internationale gæster er essentielle for økonomien i hovedstadens kulturtilbud.

Alvoren forstærkes af, at kendskabet til København som kulturdestination blandt potentielle tilrejsende allerede inden COVID var lavt og tilfredsheden med byen som kulturdestination middelmådig.

Kulturinstitutioner, Wonderful Copenhagen, erhvervsorganisationer, Københavns Kommune, Erhvervsministeriet og Kulturministeriet gik i 2021 sammen om at formulere en langsigtet vision for hovedstaden som kulturdestination. På ryggen af den gennemføres i 2022-23 en samlet indsats med ambitionen om både at styrke kulturtilbuddene i hovedstaden og styrke internationaliseringsgraden og omsætningen i institutionerne gennem forretningsudvikling og samarbejde.

 

Aktiviteter 2022–2023:

  • Fælles handleplan for hovedstaden som international kulturdestination

Den fælles langsigtede vision for hovedstaden som stærk kulturdestination omsættes til en konkret handleplan i samarbejde med hovedstadens kulturaktører, der skal indfri visionen om hovedstaden som en kulturdestination på internationalt topniveau.

  • Kulturtestlabs og forretningsudvikling med fokus på hovedstadens styrkepositioner

Der igangsættes målrettede forretningsudviklingsforløb med kultur- og erhvervsaktører inden for hovedstadens styrkepositioner. Målet er at hæve omsætningen og internationaliseringsgraden på institutionerne. Viden og inspiration fra forløbene formidles bredt til kultur- og turismeerhvervet.

  • Vidensdelingsindsats på tværs af kulturaktørerne

På opfordring fra kulturaktørerne indsamles og videreformidles opdateret viden om kulturgæsternes rejsemønstre, behov og præferencer. På den baggrund kan kulturinstitutionerne løbende tilpasse deres udstillinger og markedsføring.

 

Interessenter:

Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen med inddragelse af Kulturministeriet, Erhvervsministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, Københavns Kommune, relevante kultur- og erhvervsaktører, m.v.