Initiativ 1: Ekstraordinær fælles markedsføring af hovedstaden

Initiativ 1: Ekstraordinær fælles markedsføring af hovedstaden

Foto: Céline Au détour d’un chemin

Der er efter COVID-19 behov for en styrket markedsføringsindsats for at øge tiltrækningen af turister til hovedstaden og for at styrke hovedstadens brand for at få turismen tilbage på vækstsporet.

Wonderful Copenhagen og VisitDenmark gennemfører allerede omfattende markedsføring af hovedstaden og Danmark. For at styrke denne indsats iværksætter Wonderful Copenhagen og VisitDenmark en ekstraordinær og koordineret markedsføring af hovedstaden som turistdestination i 2022 og 2023. I 2022 gennemføres en fælles indsats for 45 mio. kr. med en målsætning om privat medfinansiering på minimum 20 pct. af det samlede markedsføringsbudget i 2022 for derigennem at øge markedstrykket og skabe en større effekt.
 

Aktiviteter 2022–2023:

  • Europæiske markeder

Hovedstaden skal markedsføres på de væsentligste europæiske markeder i takt med at rejsemulighederne og -lysten vender tilbage. Markedsføringen vil blive målrettet Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Italien og Frankrig.

  • Oversøiske markeder

USA var i 2019 Københavns største udenlandske marked. I 2022 vil markedsføringsindsatsen for oversøiske markeder derfor især være målrettet USA, mens også Singapore og Canada vil være en del af indsatsen.

  • Markedsføring af hovedstaden som mødedestination

Møde- og kongresturismen er en vigtig del af hovedstadens turisme med et stort potentiale. Hovedstaden skal derfor markedsføres som en mødedestination i verdensklasse. Indsatsen vil blive målrettet det danske marked og Sverige, Norge, Tyskland, Nederlandene, Storbritannien og USA.

  • Det danske marked

Mange danskere har under COVID-19 opdaget hovedstaden som feriedestination, som alternativ til andre udenlandske storbyer. Det skaber potentiale for kortidsferier og weekendbesøg også uden for højsæsonen. Hovedstaden skal derfor markedsføres i Danmark med det formål at fastholde og tiltrække nye danske besøgende året rundt.


Formålet med den ekstraordinære fælles markedsføring af hovedstaden er at styrke Københavns internationale position og tiltrække flere internationale turister til hovedstaden. Den internationale markedsføring vil ske med afsæt i ’Everyday Wonders of Copenhagen’ og inden for den ramme som Danmarks-brandet ’The Land of Everyday Wonder’ udgør. Al international markedsføring af København tager udgangspunkt i én fælles plan herunder også en medieplan, som udvikles i fællesskab mellem VisitDenmark og Wonderful Copenhagen, så alle aktiviteter og indkøb koordineres for at sikre bedst muligt samspil mellem indsatser, geografier, målretninger, målgrupper mv. og en effektiv anvendelse af offentlige midler. Der vil inden udgangen af 2022 blive udarbejdet en tilsvarende fælles plan for markedsføringsindsatserne for 2023.
 

Interessenter:

Markedsføringen gennemføres af Wonderful Copenhagen og VisitDenmark i et tæt samarbejde med en lang række partnere.