Udsigt Rundetårn

Ekstraordinær fælles indsats for at markedsføre hovedstaden

Foto: Thomas Høyrup Christensen

Initiativ 1

Situationen
Der er behov for at tiltrække turister og skabe turismeomsætning og vækst i hovedstadsområdet hurtigst muligt, når pandemien tillader det. Det kræver, at hovedstaden står stærkt i konkurrencen om turisternes opmærksomhed og lykkes med at få dem til at vælge København frem for de internationale konkurrenter. Derudover skal der arbejdes på at få turisterne til at blive længere, forbruge mere og med deres adfærd understøtte Københavns bæredygtige ambitioner.

Initiativ - Ekstraordinær fælles indsats for at markedsføre hovedstaden

En ekstraordinær markedsføringsindsats i 2021 skal bidrage til, at hovedstaden bliver tilvalgt som destination af både nationale og internationale turister efterhånden som markederne åbner igen. Markedsføringsindsatsen målrettes både danske og internationale markeder og styrker den samlede genopretningsplan på tværs af ferieturisme, erhvervsturisme og krydstogtturisme. Den ekstraordinære markedsføringsindsats i 2021 sker inden for rammerne af en ny fælles strategi for markedsføring af hovedstaden, der er udviklet i samarbejde mellem hovedstadens destinationsselskab, Wonderful Copenhagen, og Danmarks nationale turismeorganisation, VisitDenmark. Formålet er at skabe maksimal effekt af markedsføringen, bedst mulig udnyttelse af ressourcerne samt styrke samarbejdet om markedsføring af hovedstaden.

Aktiviteter i 2021

  • Ekstraordinær markedsføringsindsats for at tiltrække gæster fra resten af Danmark til København og dermed opleve hovedstaden som turistmål. Der vil i disse aktiviteter være fokus på både erhvervsturister og ferieturister.
  • Markedsføringsindsats over for ferieturister på en række af hovedstadens nærmarkeder.
  • Markedsføringsindsats over for ferieturister på oversøiske markeder.
  • Markedsføring af hovedstaden som mødedestination på en række nærmarkeder.
  • Markedsføring og salg med henblik på at genetablere destinationen som cruisedestination.
  • Fortsætte den tætte koordinering og samarbejdet om markedsføringen af hovedstaden med klar opgavefordeling ift. markeder, målgrupper og kampagner.

 

Interessenter
Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen og VisitDenmark med inddragelse af relevante interessenter, herunder turismeerhvervet, Københavns Kommune m.v.

Til forsiden af Comeback Copenhagen