genstart

De fire temaer

Foto: Wonderful Copenhagen

Fire temaer er centrale for genopretning af hovedstadens turisme og udviklingen af hovedstadsområdet som destination.

Temaerne afspejler de udfordringer, som hovedstaden som destination og turismeerhvervet står overfor både nu og på længere sigt. Nogle temaer er aktuelle på kort sigt, eksempelvis omstilling til en ny markedssituation. Andre temaer har et længere sigte, eksempelvis bæredygtig turismeadfærd som central konkurrencefaktor.  

COVID-19 vil formodentlig ændre rejsemønstre, vaner og forventninger, som erhvervet skal være klar til at kunne levere på, når markederne igen åbner. De fire temaer har indflydelse på hinanden og hver af de 12 indsatser adresserer derfor typisk flere temaer.

Genstart

Genstart

Genstart

Genstart

TEMA 1: TURISTERNE OG TURISMEOMSÆTNINGEN TILBAGE TIL HOVEDSTADEN

Turismeerhvervet kæmper en historisk svær kamp for overlevelse i hovedstaden. COVID-19 har skabt den største efterspørgselskrise i erhvervet i årtier med drastiske fald i både overnatninger, omsætning og beskæftigelse. Krisen rammer særlig hårdt fordi store dele af turismeerhvervet har investeret i nye produkter og store kapacitetsudvidelser. Det stiller store krav til at få flere gæster til hovedstaden, så snart det bliver muligt.

TEMA 2: OMSTILLING TIL EN NY MARKEDSSITUATION

Den globale pandemi vil med stor sandsynlighed medføre store ændringer i turisternes efterspørgsel og der er som konsekvens behov for at turismeerhvervet omstilles, så det kan stå stærkt i den nye konkurrencesituation. Nye målgrupper, det danske marked og nærmarkederne får central betydning ligesom tryghed, fysisk distance og hygiejne bliver vigtige for turistoplevelserne. Det stiller nye krav til blandt andet destinations- og produktudvikling.

TEMA 3: TURISME TIL GAVN FOR HOVEDSTADEN OG HOVEDSTADENS INDBYGGERE

COVID-19 har gjort det tydeligt, hvor meget turisterne betyder for hovedstaden. Turisterne er med til at skabe et kundegrundlag til detailhandlen, restauranter, kulturtilbud m.m. Lokal opbakning er en forudsætning for fortsat vækst i turismen og genopretningen af turismen i hovedstaden skal ske på en måde, hvor spændinger mellem turister og lokale på meget besøgte steder imødegås. Turismen skal udvikles til gavn for både borgere, turister og hovedstaden og det stiller krav til bl.a. spredning af turister og et fokus på de positive effekter ved turister.

TEMA 4: BÆREDYGTIGHED TURISMEADFÆRD SOM CENTRAL KONKURRENCEFAKTOR

Klimaudfordringerne og den globale klimabevidsthed betyder, at turister i stigende grad efterspørger og forventer muligheder for bæredygtig adfærd som turist på enhver destination. Hvis hovedstaden og erhvervet kan løfte den udfordring og forventning kan det blive en central konkurrencefaktor globalt i de kommende år. Det stiller krav til destinationsudvikling, udvikling af tilbud til turister og en dialog med og påvirkning af den enkelte turists adfærd.

Sammenhæng

Oversigt over hvordan de 12 initiativer addresserer de fire temaer.

oversigt

Foto:Wonderful Copenhagen