The Audo

Copenhagen Travel Lab skal styrke omstillingen af turismeerhvervet

Foto: Daniel Rasmussen

Initiativ 2

Situationen
Krisen har ramt hovedstadens turismeerhverv på et tidspunkt, hvor aktørerne har foretaget betydelige investeringer i kapacitetsudvidelse, herunder ca. 50% forøgelse af overnatningskapaciteten fra 2018 til og med 2021. Samtidig er der foretaget omfattende investeringer i produkter og services med bl.a. udvidelser i mødefaciliteter og oplevelsestilbud. Med COVID-19 har hovedstadens turismevirksomheder behov for at omstille deres forretningsmodeller og udnytte den større kapacitet til nye målgrupper, nye markeder, ændrede adfærdsmønstre og nye retningslinjer.

Initiativ: Copenhagen Travel Lab skal styrke omstillingen af turismeerhvervet

Turismevirksomheders omstillingsevne skal styrkes gennem etablering af en enhed i Wonderful Copenhagen, Copenhagen Travel Lab. Enheden har til formål at styrke innovationen i turismeerhvervet og omstillingen til et forandret marked. Målet er at skabe nye løsninger til inspiration og brug på tværs af turismeerhvervet og nye forretningsmodeller, der kan styrke turismens fremtidige konkurrenceevne.

Aktiviteter i 2021

  • Data og viden indsamles fra virksomheder på tværs af turismeerhvervet, analyseres og omsættes til indsigter. Indsigter og analyser stilles til rådighed for virksomhederne og udgør fundamentet for Copenhagen Travel Lab.
  • Der gennemføres halvårlige innovations- og modningsforløb, hvor udvalgte turismevirksomheder arbejder intensivt med udvikling af forretningsmodeller tilpasset den nye situation.
  • Der etableres et netværk, der skal sikre vidensdeling og samarbejde på tværs af turismeerhvervet og mellem nye og gamle aktører samt et virtuelt forum, hvor nye ideer, kreative partnerskaber og tiltag deles.

Interessenter
Aktiviteterne gennemføres af Wonderful Copenhagen med inddragelse af relevante interessenter, herunder Erhvervshus Hovedstaden, et udvalg af erhvervspartnere, Dansk Kyst- og Naturturisme, VisitDenmark og Københavns Kommune m.v.