Det Kongelige Bibliotek

Baggrunden for genopretningsplanen

Foto: Daniel Rasmussen

Den globale COVID-19-krise har ramt hovedstadens turisme- og oplevelseserhverv særlig hårdt. I 2020 har der været en nedgang i overnatninger i hovedstadsregionen på 56 pct. Omsætningstabet estimeres i samme periode at være ca. 28 mia. kr.

Hovedstadsturismen forventes at blive svær at genoprette. 2/3 af turisterne i hovedstaden er internationale turister, som er underlagt omfattende rejserestriktioner. Fjernmarkeder som USA og Kina er lukkede og forventes først reetableret på længere sigt. Det gør det vanskeligt på kort sigt at stimulere den internationale efterspørgsel. Samtidig medfører tætheden i byen en større bekymring blandt turisterne end områder uden for byerne, hvor god plads gør det nemmere at holde afstand.

Covid-19's påvirkning af turismen

  • Hovedstadsregionen har i 2020 tabt 28 mia. kr. i turismeomsætning, hvilket svarer til en nedgang på 53 pct. sammenlignet med 2019.
  • Den faldende omsætning svarer til knap 33.000 tabte fuldtidsjob i hovedstadsregionen.
  • I 2020 har der været 3,4 mio. turistovernatninger i København By, hvilket er en nedgang på 65 pct. sammenlignet med 2019.
  • Antallet af passagerer i Københavns Lufthavn er faldet fra 30,3 mio. i 2019 til 7,5 mio. passagerer i 2020. Dette svarer til en nedgang på 75 pct.
  • Alle 349 planlagte krydstogtanløb i København blev i 2020 aflyst.
  • Mange store begivenheder blev i 2020 i København aflyst på grund af COVID-19. Det gælder bl.a. Copenhagen Marathon,CPH:DOX, CopenHell.

 

Om Comeback Copenhagen

COVID-19 krisen har skabt en historisk efterspørgselskrise inden for turisme og der hersker fortsat stor usikkerhed om, hvordan situationen
vil udvikle sig på både kort, mellemlang og lang sigt. Situationen stiller krav om nye indsatser og styrket samarbejde, løbende koordination og strategisk sammenhæng på tværs af hovedstadens aktører.

Erhvervsministeriet, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen har derfor med inddragelse af hovedstadens turismeerhverv og kulturliv samt VisitDenmark udarbejdet en fælles 2021-plan for at
genoprette hovedstadens turisme: Comeback Copenhagen