Ambition 4: En førende grøn turistdestination

Ambition 4: En førende grøn turistdestination

Foto: Wonderful Copenhagen

Hovedstaden skal være verdens mest bæredygtige turistdestination – og kendt som sådan.

Bæredygtighed skal være en del af kernefortællingen internationalt om hovedstaden, og så skal bæredygtighed tænkes ind i alle former for turismearbejde, så hele turismens værdikæde bidrager til at skabe en grøn hovedstad. Det gælder i alt fra restaurationsbranchen, hvor borgere og turister kan inspireres til mere klimavenlige spisevaner med mindre madspild, til krydstogtsanløbene, hvor landstrøm kan nedbringe både CO2-udledninger og luftforurening.

Centrale udviklingsspor

 • Miljømæssig bæredygtighed skal tænkes ind i alle former for turismearbejde og den enkelte turists miljø- og klimapåvirkning skal reduceres. Der skal udvikles metoder for måling af turistens miljø- og klimapåvirkning, mhp. at der kan sættes mål og udviklingen kan følges.
   
 • Hovedstadens turismeaktører skal bæredygtighedscertificeres og turismeerhvervets omsætning af bæredygtige produkter, oplevelser og ydelser skal øges.
   
 • Det skal være nemt at træffe det grønne valg som turist ift. transport, mad og drikke mv.
 • København skal fortsat være anerkendt som en af verdens mest bæredygtige storbydestinationer og Københavns bæredygtige brand skal styrkes internationalt.
   
 • Danmark skal med København i front være verdens mest bæredygtige krydstogtdestination, herunder førende globalt på muligheden for brugen af landstrøm.
   
 • Sammen med eventarrangører og kongresarrangører skal der sættes nye standarder for bæredygtig afvikling af store arrangementer.

Pejlemærker

 • København skal i 2023 være verdens mest bæredygtige turistdestination målt på Global Destination Sustainability Index (GDSI).
   
 • 75% af hoteller i København skal i 2025 være bæredygtighedscertificerede eller have igangsat processen.
   
 • København skal i 2025 være nr. 1 sammenlignet med sine vigtigste konkurrenter, hvad angår de internationale turisters vurdering af destinationen som et miljøvenligt rejsemål.

Eksempler på allerede igangsatte indsatser

 • Wonderful Copenhagen har med støtte fra bl.a. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsat projektet ’Sustainable Choice CPH’, der styrker hovedstaden som en bæredygtig destination via bl.a. forretningsudvikling, produktudvikling og certificering.
   
 • Københavns Kommune har i samarbejde med Wonderful Copenhagen udgivet 10 officielle bæredygtighedsråd til Københavns gæster, som nye kampagner og bæredygtighedsinitiativer kan bygge videre på.
 • Det er planen, at der i 2024 etableres et landstrømanlæg til erhvervsskibe i Københavns Havn. Transportministeriet vil sammen med Københavns Kommune undersøge mulighederne for, at Københavns Kommune, i lighed med Aarhus Kommune, kan give den påtænkte finansielle støtte, når det efter planen bliver nødvendigt.