Ambition 3: turisme til gavn for hovedstaden og hovedstadens indbyggere

Ambition 3: turisme til gavn for hovedstaden og hovedstadens indbyggere

Foto: Wonderful Copenhagen

Turismen i hovedstaden er med til at skabe oplevelser, kulturliv og gastronomi til glæde for både borgere og turister.

Samtidig er det lokale liv i høj grad omdrejningspunktet for turismen. Derfor skal turismeudviklingen ske i balance med borgernes hverdag, og borgere og lokale kræfter skal tænkes med ind i turismeudviklingen. Derudover skal turismen spredes mere ud, så turismen kommer hele regionen til gode.

Centrale udviklingsspor

 • Borgere og lokale kræfter skal tænkes med ind i turismeudviklingen for, at vi sammen kan arbejde på at gøre et område attraktivt og hvordan turister i området opleves positivt og værdiskabende.
 • Hovedstadens hverdagstilbud – herunder kultur-, oplevelses-, og restauranttilbud – skal styrkes til gavn for både borgerne og besøgende.
 • Turisterne skal spredes i tid og geografi, vi skal have et bedre flow af gæster og minimere gener for borgere og besøgende, og vi skal skabe en stærk sammenhæng mellem København og resten af Greater Copenhagen.

Pejlemærker

 • Niveauet for borgerne i Københavns overordnede opfattelse af turismens betydning som positiv skal være øget ultimo 2023 ift. 2021-niveau.
   
 • Den faktiske beskæftigelse i hotel- og restaurantbranchen i København skal ultimo 2023 være tilbage på 2019-niveau.
   
 • Antal overnatninger i regionen uden for København skal i 2023 være på niveau med eller højere end i 2019.

Eksempler på allerede igangsatte indsatser

 • Wonderful Copenhagen arbejder med at eksponere oplevelser i hele hovedstadsregionen, bl.a. med oplevelseskortet Copenhagen Card, der giver adgang til 85+ museer, attraktioner og offentlig transport i hele hovedstadsregionen.
 • Wonderful Copenhagen er lead på projektet Land & By, der har fokus på at øge turismestrømmen fra København til hele Sjælland og styrke samarbejdet mellem turismeaktører, samt Tourism Moves, der arbejder med at bruge turisme som løftestang til ultralokal byudvikling.
 • Københavns Kommune bidrager til spredning af turister i geografi gennem bl.a. officielle guideprodukter til byens kvarterer og lokalområder, promovering af dagsture uden for København samt guiding fra decentrale turistinformationer, ved krydstogtanløb og ved kongresser og events.
 • Københavns Kommune samarbejder med byens lokaludvalg om københavnerinddragelse og lokale aktørers perspektiver på hovedstadens udvikling. Københavns Kommune har bl.a. fokus på at dele viden og inddrage lokaludvalgene i turismesituationen, mens flere lokale udvalg udfører borgerpanelundersøgelser om bl.a. lokale københavneres holdning til turismen.