Turismen tilbage på vækstsporet

Ambition 1: Turismen tilbage på vækstsporet

Foto: Wonderful Copenhagen

 Hovedstadens turisme skal tilbage på vækstsporet og spille en stor og positiv rolle for Københavns og Danmarks økonomi og beskæftigelse.

Hovedstaden skal være en internationalt kendt destination, som tiltrækker mange udenlandske gæster med udgangspunkt i sine særlige styrkepositioner i konkurrence med andre storbyer internationalt. Væksten skal ske på en bæredygtig måde – med fokus på øget aktivitet uden for højsæsonen og i hele hovedstadsområdet, så flere får gavn af turismen som kilde til erhvervsudvikling og oplevelsestilbud.

Centrale udviklingsspor

 • Hovedstadens turisme skal skabe øget værdi ved at udbygge styrkepositionerne inden for erhvervs- og mødeturisme, krydstogtturisme og eventturisme samt bidrage til at tiltrække talenter og investeringer til Danmark.
 • Den internationale tilgængelighed til København skal genopbygges og udvikles – først og fremmest Københavns Lufthavn som nordeuropæisk hub, men også gennem bedre internationale togforbindelser.
 • Den bæredygtige vækst skal kunne mærkes hele året og turisterne skal opleve hovedstaden som en helårsdestination, som holder åbent og er attraktiv året rundt.
 • Der skal ske en stærk international markedsføring og branding af hovedstaden. København har i en dansk kontekst en særlig status som et stærkt internationalt brand. Brandet skal løbende styrkes med udgangspunkt i hovedstadens særlige styrkepositioner vis-a-vis andre storbyer internationalt. Al international markedsføring af København vil ske inden for den ramme, som det fælles Danmarks-brand udgør.
   
 • Det skal være attraktivt at drive turismevirksomhed i hovedstaden og resten af Danmark, og der skal være gode rammevilkår for turismevirksomheder, der driver ansvarlig virksomhed og bidrager til samfundet.
   
 • Service- og kompetenceniveauet blandt de ansatte i hovedstadens turismeerhverv skal styrkes. Der skal sikres kvalificeret arbejdskraft til turisme- og oplevelsesbranchen.

Pejlemærker

 • Turismeomsætningen og antallet af turismeovernatninger i hovedstaden skal i 2023 være tilbage på 2019-niveau, og på langt sigt skal hovedstaden bidrage til det nationale mål for turismevækst.
 • Antallet af overnatninger uden for højsæsonen (juli-aug.) skal i 2023 være på niveau med 2019.
 • De internationale turisters tilfredshed med deres ophold skal i 2023 ligge på niveau med eller bedre end gennemsnittet blandt Københavns vigtigste internationale konkurrentbyer.

Eksempler på allerede igangsatte indsatser

 • Wonderful Copenhagen arbejder i tæt samarbejde med turismeerhvervet kontinuerligt med at tiltrække store internationale kongresser, møder, events og krydstogter til hovedstaden. Indsatsen resulterede i 2019 i ca. 200.000 hotelovernatninger i hovedstaden og over en mio. krydstogtpassagerer i Danmark.
 • Både Wonderful Copenhagen og VisitDenmark markedsfører hovedstaden internationalt gennem en lang række forskellige indsatser, herunder løbende digitalt, gennem målrettede kampagner, gennem samarbejder med turoperatører, international presse, mv. I 2021 skrev Wonderful Copenhagen og VisitDenmark en fælles markedsføringsstrategi for markedsføringen af hovedstaden frem til 2023. Strategien sikrer både en tæt koordination og en klar rollefordeling i markedsføringen.
 • Wonderful Copenhagen arbejder sammen med Københavns Lufthavne og andre aktører på at tiltrække direkte internationale flyruter til hovedstaden og eksponerer hovedstaden året rundt på hjemmesider mm.
 • Københavns Kommune bidrager til at tiltrække talenter til København med modtagelses- og fastholdelsesprogrammer i International House, samt arbejder med at sprede turisternes forbrug til nye sæsoner fx med sæsonguides til københavneroplevelser uden for højsæsonen.
 • Københavns Kommune støtter gennem Festivalpuljen hvert år en række større og mindre festivaler samt idræts og kulturbegiveheder i hovedstaden. Dertil understøtter kommunens megaeventpulje tiltrækning af store sports og kulturbegivenheder til København, til gavn for både borgere, foreninger og erhvervsliv.
 • Regeringen har iværksat en række tiltag for at styrke turismen i Danmark, bl.a. med sommer- og erhvervspakken, hvor der blev afsat 295 mio. kr. til at sætte gang i turismen efter krisen.
 • Regeringen har indgået aftale om en ambitiøs reformpakke, der samlet set øger den strukturelle beskæftigelse med 12.000 personer og allerede i de kommende år vil bidrage til at øge arbejdsudbuddet.
 • Regeringen har desuden indgået aftale om styrket international rekruttering, som bl.a. afsætter 10 mio. kr. årligt til rekruttering af kvalificeret europæisk arbejdskraft, fx ved etablering af et pop-up rekrutteringscenter i Tyskland. Derudover bliver fast-track ordningen for opholdstilladelse udvidet, så flere virksomheder kan få fleksibel adgang til udenlandsk arbejdskraft. Det bemærkes, at der ikke er flertal bag denne del af aftalen, men at regeringen snarest vil fremsætte lovforslag med udmøntning af initiativerne.