Turismens værdikæde

Kortlægning af det danske turismelandskab

Kortlægningen viser de overordnede sammenhæng og indgangsvinkler til det danske turismelandskab. Vær opmærksom på, at kortlægningen ikke er udtømmende. Der er samarbejder, indsatser, aktører som ikke vil fremgå af kortlægningen. Stoppene er ikke et udtryk for indsatsens/områdets størrelse eller omfang.