MeetDenmark logo
MDK - budget

Trend H: Budget og pris

Foto: ShutterStock

Efter at have set, at nogle forretningsbegivenheder kan afholdes virtuelt, vil deltagere være nødt til at retfærdiggøre omkostningerne ved at deltage fysisk, hvis det virtuelle er en mulighed. Det stiller nye krav til arrangørerne og giver både muligheder og udfordringer for branchen.

Inflation og en fortsat usikkerhed i markedsudviklingen påvirker kundernes budgetter og viljen til at afvikle store, ekstravagante fysiske møder og events. Det har en betydning for fremtidens fysiske events og kan f.eks. resultere i, at nogle større virksomhedsevents og kongresser vil blive forkortet og komprimeret. Dette kan give en fordel til destinationer med en god tilgængelighed, særligt destinationer med tidlige morgenankomster vil stå stærkt i den internationale konkurrence.

Et øget fokus på at nedbringe omkostninger kan også påvirke antallet af aktiviteter udenfor mødestedet og aftenarrangementer. Disse besparelser kan give mening for arrangøren og være med til at balance regnskabet, men de kan også svække det samlede værdtilbud for deltagerne og reducere deres motivationen for at deltage fysisk. Det er derfor vigtigt, at hele værdikæden arbejder sammen med arrangørerne om både at holde priserne nede, men også om at udvikle attraktive og konkurrencedygtige mødeprodukter, som øger værdiskabelsen for deltagerne.