MeetDenmark logo
Mødegæster

Trend G: Indhold og format

Foto: Daniel Rasmussen

Indhold og format spiller nu en langt større rolle, når det kommer til at det fysiske møde. Deltagerne vil have et større fagligt udbytte og det stiller nye krav til planlægning og afvikling.

Trend G er i tråd mere flere af de andre trends, som omhandler kundernes behov for et større udbytte fra deltagelse i fysiske møder. Før pandemien var der en mere laissez-faire-attitude, når det kom til det faglige program og det handlede mere om ”bare at være med”. Nu er program og indhold en afgørende faktor i beslutningsprocessen og kan være udslagsgivende for deltagelse. 

Særligt efterspørger deltagerne et program, som er højaktuelt, hvilket gør det svært at fastsætte alle programpunkter i god tid inden arrangementet. Dette behov kan virke paradoksalt, da deltagerne samtidig ønsker at kende programmet i god tid, så de kan tage stilling til, om det er værd at deltage. Udover indhold, så stilles der også nye krav til format, hvor flere deltagere ønsker mere tid til networking, mere mulighed for at deltage aktivt i sessioner og mere interaktion mellem hinanden og oplægsholdere. En anden vigtig udvikling er et stigende ønske om, at man som deltager har indflydelse på programmet, næsten i realtid. Dertil er der også en stigende efterspørgsel på at kunne sammensætte sit eget program og vælge mellem sessioner dvs. personalisering. Her spiller nye møde- og eventteknologier en central rolle – f.eks. mobile apps, hvor deltagerne kan ’connecte’ med andre deltagere, give løbende feedback og sammensætte eget program.