MeetDenmark logo
Networking

Trend F: Relationsskabelse og netværk

Foto: ShutterStock

En af fordelene ved at deltage i et fagligt og professionelt event, er muligheden for at skabe nye relationer, som kan omsættes til ny forretning eller danne grobund for nye samarbejder og projekter. Det skal branchen i højere grad være med til at facilitere og drive.

I tråd med trend A, som understregede behovet for at skabe udbytterige møder og events, så stiller trend F skarpt på en af virkemidlerne: Netværk og relationsskabelse. Deltagerne forventer mere, når det kommer til de fysiske møder, og særligt muligheden for at etablere nye kontakter vægtes i højt. Der kræver først og fremmest noget af arrangøren og mødeplanlæggeren, som skal afsætte den nødvendige tid til networking. Men mødestederne spiller også en rolle, når det kommer til at skabe de optimale rammer for networking. Det gælder både den mere strukturerede og formelle networking, men også, at faciliteterne indbyder til de tilfældige og ikke-planlagte møder. Mødestederne kan derfor spille en vigtig rolle i designet af eventet, i samarbejde med mødeplanlæggeren, så rammerne lægger op til relationsskabelse.