MeetDenmark logo
MDK  - Contract

Trend E: Fleksibilitet og korte lead times

Foto: ShutterStock

Korttidsplanlægning og behovet for mere fleksibilitet er kun blevet forstærket de seneste år og ligner et nyt grundvilkår for branchen. 

Trend E dækker over en markedsudvikling, som allerede var begyndt før pandemien: Flere større møder og kongresser bliver nu booket med kortere varsel, hvilket ligger pres på branchens leverandører. Den korte lead time kan tilskrives flere forhold, men generelt er vi som forbrugere blevet vant til en langt højere grad af fleksibilitet, hvilket også påvirker erhvervsturisternes beslutningsproces ift. om man ønsker at deltage i et givent arrangement. Fleksibiliteten bliver bl.a. understøttet af nye, digitale bookningsplatforme, som både har gjort det væsentlig nemmere at planlægge et stort event, men også betydet, at erhvervsturister selv kan booke, når det passer dem. Dertil er der også en udfordring, når det kommer til selve programmet, hvor deltagerne i højere grad forventer at indholdet er højaktuelt. Dette stiller mødeplanlæggerne i et dilemma, hvor man på den ene side ønsker at fastsætte programmet i god tid, så flere tilmelder sig tildigt. På den anden side, kan der også være løbende behov for at tilpasse programmet, så indholdet er relevant og afspejler den aktuelle situation.

Trend E har en stor betydning for branchens leverandører, særligt mødesteder og hoteller, som skal kunne navigere i det ændrede kundebehov og købsadfærd. Kundernes fokus på risiko påvirker også deres valg af destination, da man nu i højere grad også vil vurdere destinationens generelle stabilitet og omdømme. Den øgede risikovurdering kan også forlænge beslutningsprocessen, da kunderne vil være sikre på, at de har truffet den rigtige beslutning og har placeret eventet det helt rigtige sted.