MeetDenmark logo
Bæredygtighed

Trend D: Bæredygtighed

Foto: ShutterStock

Bæredygtighed er efterhånden blevet en integreret del af erhvervs- og mødeturismen, men fremadrettet vil flere kunder efterspørge dokumentation samt have et større fokus på social bæredygtighed.

Bæredygtighed spiller en tiltagende rolle for mange kunder, hvilket påvirker leverandørerne i erhvervs- og mødeturismen, og er en drivkræft i udviklingen af nye produkter og services. Men fremadrettet er det ikke nok længere bare at sige, at man som leverandør arbejder med bæredygtighed. Flere kunder vil i fremtiden kræve dokumentation og en opgørelse over belastningen fra deres møder og events, da de selv skal bruge denne information i deres egen afrapportering. Kunder vil derfor i fremtiden vælge de destinationer og leverandører fra, som udelukkende promoverer bæredygtighed og i stedet vælge dem, som både måler og arbejder aktivt med at reducere deres udledninger, ressourcer osv. 

Et andet vigtigt skifte omhandler opfattelsen af selve bæredygtighedsbegrebet. Flere kunder vil i fremtiden ikke kun have fokus på den miljø- og klimamæssige dimension. Derimod vil flere også efterspørge løsninger og tiltag, som omfavner den sociale dimension. Hvordan skaber vi f.eks. mere inkluderende mødesteder, som tilgodeser en mere diverse deltagergruppe. Det øgede fokus på den sociale dimension skal ses i lyset af, at flere virksomheder og organisationer selv har fokus på at skabe en mere mangfoldig og inkluderende arbejdsplads og virksomhedskultur. Det tiltagende sociale fokus skal derfor indtænkes i det samlede værditilbud til kunder og supplere de mange tiltag inden for miljø og klima.