MeetDenmark logo
MDK - WFH

Trend B: Nye arbejdsmønstre

Foto: ShutterStock

Coronapandemien har betydet store ændringer i vores måde at arbejde på, hvilket både giver udfordringer og muligheder for erhvervs- og mødeturismen.

Coronapandemien har resulteret i et mere fleksibelt arbejdsliv, særligt for medarbejdere inden for de sektorer og professioner, som er tilbøjelige til at deltage i et større virksomhedsevent eller kongres. Hjemmearbejde er blevet mere udbredt, selvom flere virksomheder og organisationer den seneste tid er begyndt at genbesøge disse ordninger. På trods af en indskrænkning i muligheden for hjemmearbejde, så er mere fleksibilitet i vores måde at arbejde på kommet for at blive.

Stigningen i antallet af medarbejdere, som arbejder hjemmefra, betyder en mere geografisk spredt arbejdsstyrke, hvilket potentielt kan blive en fordel for erhvervs- og mødeturismen. Flere rapporter peger på, at der i fremtiden vil være et større behov for at samle medarbejderne til events, som kan være med til at styrke den interne organisationskultur og generelle medarbejdertilfredshed. Dog kan det vise sig at blive svært at samle folk fysisk, fordi de er vant til at kunne arbejde hjemmefra. Der skal derfor mere til at få dem ud af huset nu, særligt på de dage, hvor de er vant til arbejde hjemmefra. Det skal derfor sikres, at eventet bliver opfattet så attraktivt som muligt samt kan der være behov for at tænke de nye arbejdsmønstre ind i planlægningen.