Gå til indhold
MeetDenmark logo
legacy

Større samfundsværdi: Outreach og legacy

Foto: Markus Spiske

MeetDenmark gennemfører i perioden 2019-2022 projektet ”Innovation og internationalisering i danske virksomheder gennem interaktion med internationale videnskongresser i Danmark”.

Projektet har til formål at styrke innovation, internationalisering og vækst i danske virksomheder ved at facilitere et større samspil mellem virksomhederne og de internationale forskere, specialister og beslutningstagere, der besøger Danmark ifm. deres kongresdeltagelse – både før, under og efter kongresserne.

Ved at skabe en større interaktion mellem de internationale besøgende forskere og danske virksomheder, organisationer og myndigheder skal projektet styrke de danske aktørers internationale netværk og samarbejder samt fremme deres adgang til den nyeste viden, internationale talenter og mulighed for profilering af danske løsninger overfor potentielle internationale samarbejdspartnere og kunder.

Projektet har 3 overordnede indsatsområder:

  1. Udvikling og test af aktiviteter som kan skabe en større interaktion mellem de danske aktører og de internationale kongresser (også kaldet ”outreach” aktiviteter). Udvikling og test foregår ifm. 9 udvalgte internationale kongresser, som afholdes i Danmark i projektperioden.
  2. Udvikling og test af konkrete modeller og værktøjer der kan skabe grundlag for det fremadrettede arbejde med at udnytte det markante potentiale for bredere erhvervs- og samfundsmæssige effekter af dansk værtskab for internationale videnskabelige kongresser (også kaldet ”legacy”)
  3. Evaluering og måling af effekter for de deltagende virksomheder, organisationer mv.

I projektet deltager VisitAarhus, Destination Nord, Destination Fyn, Wonderful Copenhagen samt MeetDenmarks sekretariat. Hertil forventes ca. 140 virksomheder, organisationer, myndigheder mv. at deltage i de konkrete outreach-aktiviteter ifm. case-kongresserne.

Projektet har et budget på ca. 3,6 mio. kr. Projektet medfinansieres med ca. 2,15 mio. kr. af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse via de decentrale erhvervsfremmemidler.  

 

logo

Foto:Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Get Social: