MeetDenmark logo
legacy

Større samfundsværdi: Outreach og legacy

Foto: Markus Spiske

MeetDenmark gennemførte i perioden 2019-2022 projektet ”Innovation og internationalisering i danske virksomheder gennem interaktion med internationale videnskongresser i Danmark” med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Projektet havde til formål at styrke innovation, internationalisering og vækst i danske virksomheder ved at udvikle og teste metoder til at skabe et større samspil mellem virksomhederne og de internationale forskere, specialister og beslutningstagere, der besøger Danmark ifm. deltagelse på en kongres – både før, under og efter kongresserne.

Ved at skabe en større interaktion mellem de internationale besøgende forskere og danske virksomheder, organisationer og myndigheder kan danske aktørers internationale netværk og samarbejder styrkes. Ligeledes kan de få adgang til den nyeste viden, internationale talenter og mulighed for profilering af produkter og løsninger overfor potentielle internationale samarbejdspartnere og kunder.

Projektet havde 3 overordnede indsatsområder:

  1. Udvikling og test af aktiviteter som kan skabe en større interaktion mellem de danske aktører og de internationale kongresser. Udvikling og test foregik ifm. 9 udvalgte internationale kongresser, som blev afholdt i Danmark i projektperioden.
  2. Udvikling og test af konkrete modeller og værktøjer der kan skabe grundlag for det fremadrettede arbejde med at udnytte det markante potentiale for bredere erhvervs- og samfundsmæssige effekter af dansk værtskab for internationale videnskabelige kongresser.
  3. Evaluering og måling af effekter for de deltagende virksomheder, organisationer mv.

I projektet deltog VisitAarhus, Destination Nord, Destination Fyn, Wonderful Copenhagen samt MeetDenmarks sekretariat. Endvidere var knap 140 virksomheder, organisationer, myndigheder mv. involveret i konkrete legacy-aktiviteter ifm. case-kongresserne.

Projektet havde et budget på ca. 3,6 mio. kr. Projektet blev medfinansieret med ca. 2,15 mio. kr. af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse via de decentrale erhvervsfremmemidler.  

 

logo

Foto:Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse