MeetDenmark logo
MDK - HIIT

Startup accelerator: Har du en digital eller bæredygtig løsning, der skaber værdi for erhvervs- og mødeturismen?

Foto: MeetDenmark

Grib chancen for at accelerere din vækst i Foråret 2024. Søg ind på Hub for Innovation in Tourisms accelerationsforløb. I løbet af fire måneder får du bl.a. individuel ekspertrådgivning, indsigt i turismemarkedet og udvidet dit netværk. Læs mere og ansøg her. Ansøgningsfrist d.11.01.24

Har du en digital eller bæredygtig løsning, der skaber værdi for turismen eller dens aktører? Så grib chancen for at accelerere din vækst i foråret 2024. Turisme er et milliardmarked, som dækker forretningsområder som hospitality (hotel og restaurant), møde og erhverv, rejsebooking og transport, oplevelser, konferencer og events. Måske har du allerede en løsning i en anden branche, som har et vækstpotentiale i turismen. Det kan fx være inden for kyst- og naturturisme, storbyturisme eller erhvervs- og mødeturisme.

Få en individuel rådgiver
I starten af accelerationsforløbet tilknyttes du en rådgiver med ekspertise inden for forretningsudvikling. Er du på et tidligt stadie, kan din forretningsudvikler fx hjælpe dig med din beachhead-strategi eller andre værktøjer fra lean-startup-metoden. Hvis du er længere, kan det handle om go-to-market-strategi, product-market-fit eller skalering internationalt. 

Få indsigt i markedet
Gennem Masterclasses får du aktuelle og relevante indsigter i turismen fx markedstendenser og værdikæde.

Få udvidet dit netværk
Du får en bedre kontaktflade ind i det danske turismemarked. Og du får dybere indsigt og netværk ind i Danmarks fjerde største eksporterhverv, turismen. Det sker gennem community-events hvor du fx møder virksomheder fra branchen, destinationsselskaber og andre turisme-startups.


Sådan ser Accelerator forløbet ud:

Pre-accelerator bootcamp
Efter den skriftlige ansøgning inviteres en udvalgt gruppe af startups til en todages pre-accelerator 29 og 30. januar 2024 i København. På pre-acceleratoren vurderer teamet bag Hub for Innovation Tourism hvilke startups, der udvælges til det endelige accelerationsforløb på fire måneder fra februar til maj 2024.

4 måneders accelerationsforløb
Accelerationsforløbet er et individuelt forløb med udgangspunkt i dine behov og udfordringer. Det består i:

 • 3 individuelle rådgivningsmøder med fokus på kompetence- og forretningsudvikling
 • Individuel sparring fra en konsulent, som bliver matchet til dine behov fra starten af og sparring med konsulenter med branchekendskab og netværk inden for turisme
 • Masterclasses f.eks. med fokus på prissætning eller indsigt i turismen
 • Mulighed for deltagelse på events og konferencer fx ITB Berlin.

Afslutningsevent
Som afslutning på forløbet bliver der afholdt et afslutningsevent for alle deltagende turismestartups.

Tilmeld dig senest 11. januar 2024
For at blive tilbudt en plads på accelerationsforløbet skal din virksomhed gennem to step

Indsend din ansøgning
Alle løsninger til turismemarkedet kan søge ind og blive udvalgt til accelerationsforløbet. Du kan søge ind uden at have et CVR-nummer (læs mere under krav for deltagelse). På baggrund af din ansøgning udvælger vi deltagere til step 2.

Din ansøgning skal være os i hænde senest 11. januar 2024, kl. 23.59.

Tilmeld dig her

Udvalgte ansøgere deltager i en bootcamp
Udvalgte ansøgere inviteres til at deltage i pre-acceleratoren, som er er en todages bootcamp.

På baggrund af pre-acceleratoren udvælges ansøgere til accelerationsforløbet på fire måneder fra februar til maj 2024.

Hvem er du
Du skal have en ambition om at vækste og skalere din virksomhed og have lyst til lære og eksekvere for at nå dertil. Acceleratorforløbet er for iværksættere, der har fokus på at bidrage til at skabe bæredygtige løsninger til turismen eller udnytte ny teknologi eller digitale løsninger. Du skal i din ansøgning sandsynliggøre dit vækstpotentiale for de næste to år.

 • Du ønsker at vækste din virksomhed i turismen
 • Du vil skabe bæredygtige løsninger (grøn, social og/eller økonomisk)
 • Du arbejder for at skabe nye digitale løsninger

Sådan vurderes din idé
Et vurderingspanel udvælger forretningsideer til pre-acceleratoren. Forretningsidéen er den løsning/produkt/service eller teknologi, du udbyder til turismemarkedet. 


Din idé bliver vurderet ud fra:

 • Efterspørgsel – Hvem er målgruppen, og hvad er deres behov for løsningen?
 • Modenhed – Er løsningen blot en tanke, eller er der allerede noget, som kan testes?
 • Eksekveringstid – Hvor lang tid vil det tage at få til markedet?
 • Merforretning – Bidrager løsningen til at andre virksomheder kan skabe forretning?
 • Skalerbarhed – Kan løsningen skaleres i Danmark og/eller internationalt?
 • Bæredygtighed og digitalisering – Bidrager den digitale løsning til at skabe bæredygtig forretning, og hvorledes udnyttes nye digitale muligheder?
 • Teamet – Er teamet det rette til at realisere løsningen?
 • Virksomheden – Er virksomheden rustet til at deltage i accelerationsforløb

Er din startup fra Region Sjælland, vil det tælle positivt i vægtningen af din ansøgning, da bevillingen til indsatsen har et særligt fokus på iværksættere lokaliseret i Region Sjælland.

Hvad er HIIT?
Hub for Innovation in Tourism er en national indsats, der styrker iværksætteri og innovation i dansk turisme. Projektet er et partnerskab mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Storbyturisme og MeetDenmark. Indsatsen er medfinansieret af EU-midler fra Socialfonden Plus og decentrale erhvervsfremmemidler.