MeetDenmark logo
Video call

Om temaet fremtidens digitale erhvervs- og mødeturisme

Foto: Daniel Rasmussen

En digital udvikling af både produkter og services, er en forudsætning for, at dansk erhvervs- og mødeturisme fortsat står stærkt i en intensiveret international konkurrence. Men hvordan griber vi de digitale muligheder og omsætter dem til værdi for møde- og kongreskunder?

De nye digitale løsninger rummer mange muligheder. Først og fremmest gør teknologien det muligt at få flere deltagere til et møde eller en kongres og man kan derfor nå et langt større publikum. Data kommer også til at spille en større rolle fremadrettet. Når møder afvikles virtuelt, opstår der også helt nye muligheder for at indsamle data på de deltagende, hvilket kan omsættes til nye indsigter. Denne viden bør bruges aktivt af mødeplanlæggerne til at udvikle og styrke deltagernes oplevelse.

Digitale løsninger

Foto:CX Insight

De nye digitale muligheder griber også ind salgs- og markedsføringsarbejdet på destinationerne. Før covid-19 rejste mange af kunder rundt til de forskellige destinationer for at inspicere forskellige potentielle venues. Covid-19 satte en brat stopper for dette, og der blev derfor udviklet nye, digitale løsninger, som gør det muligt at inspicere en destination og et konkret venue virtuelt. Selvom de virtuelle site inspections blev skabt ud af nød, vil flere kunder fremadrettet efterspørge muligheden for virtuelle site inspections, da det både sparer dem tid, ressourcer og ikke mindst CO2-udledningerne fra transporten til og fra destinationen.

 

Jesper Grenaa JGR
Vil du vide mere om temaet og mulighederne?

Senior Manager - MeetDenmark

jgr@woco.dk