MeetDenmark logo
MDK - Messe

Messemarkedet

Foto: ShutterStock

Behovet for en fysisk markeds- og udstillingsplads, og den rigtige sammensætning af udstillere, driver stadig messedeltagelse.

I undersøgelsen af messemarkedet er der blevet stillet skarpt på de identificerede trends og hvilken påvirkning og betydning de får fremadrettet. Først og fremmest peger de adspurgte messearrangører på, at messernes vigtigste rolle fortsat er at agere markeds- og udstillingsplads. Dette grundlæggende behov har ikke ændret sig efter pandemien og er forsat den største motivation for messedeltagere og udstillere. Dette kan hænge sammen med, at messerne ikke på samme måde som møder og konferencer kan digitaliseres, da de udstillede produkter er omdrejningspunktet.

Selvom behovet for en markeds- og udstillingsplads stadig vurderes at være den største motivationsfaktor, så peger flere af de adspurgte messearrangører på, at pandemien alligevel har været katalysator for en udvikling inden for en række forskellige områder f.eks. bæredygtighed. Flere messearrangører nævnte, at de er meget opmærksomme på den miljømæssige bæredygtighedsdimension ifm. afviklingen af deres messer og arbejder allerede aktivt med det, særligt når det kommer til genanvendelse og reducering af affald. Destinationer og messecentre, som har de nødvendige genanvendelses- og affaldshåndteringssystemer på plads, vil derfor stå stærkt i den fremadrettede konkurrence. Den sociale dimension fylder også mere for messearrangørerne, og særligt de store messers påvirkning og effekt på lokalområdet. Det store fokus på at arbejde aktivt med den sociale bæredygtighed lokalt, kan bl.a. hænge sammen med, at mange af deltagerne på messen vil være fra lokalområdet og en positiv investering i lokalområdet vil derfor også blive bemærket af dem.

Logistik og faglig relevans

I forhold til valg af destination for messen, har messearrangører i høj grad fokus på praktik og logistik. Det er afgørende, at der er en god tilgængelighed til og fra destinationen, excellente messecentre og at der er tilstrækkeligt med overnatningskapacitet. Dette fokus understreger, at det er selve messen, og kvaliteten af udstillere og deres produkter, som er den vigtigste motivationsfaktor og kun i mindre grad det, som sker udenfor messehallen. Udover praktik og logistik, så pegede flere af de adspurgte også på, at de lokale erhvervsmæssige styrkepositioner også er vigtige. En fagmesse vil ofte blive placeret der, hvor der er en stor koncentration af virksomheder inden for det specifikke fagområde, da dette har en stor indvirkning på antallet af udstillere og besøgende. Der skal derfor være en faglig sammenhæng mellem messen og det lokale erhvervsliv.