MeetDenmark logo
legacy

MeetDenmarks legacy-model

Foto: Martin Heiberg

Hvordan skaber man en større og blivende effekt af møder og kongresser for både kunder og lokalsamfund? MeetDenmark har sammen med de fire medlemsdestinationer udviklet og testet en række værktøjer, der kan anvendes til at forberede og gennemføre de såkaldte Legacy-processer.

Legacy handler om at skabe større, bredere og blivende erhvervs- og samfundsmæssige effekter af de mange internationale kongresser som vindes til Danmark - både for de internationale videnskabelige foreninger bag kongresserne, de delegerede og de danske kongresdestinationer. 

Legacy kan fremmes ved at skabe et tættere samspil mellem den internationale videnskabelige forening bag en given kongres og lokale virksomheder, myndigheder og organisationer på destinationen, som beskæftiger sig inden for kongressens fagfelt. Det kræver at aktørerne drøfter, hvordan den pågældende kongres kan adressere deres respektive visioner, mål og behov, samt at aktørerne sammen identificerer (fælles) indsatser, der kan understøtte opfyldelse af disse.

En international forening af kræftforskere kan fx have en mission om at styrke en given form for kræftbehandling og dermed øge overlevelsesraten. Dette mål vil destinationens sundhedsmyndigheder og organisationer også have interesse i, hvorfor kongressens besøg kan udgøre en oplagt mulighed for samarbejde om fx udvikling af lokal policy, behandlingsformer mv. Samtidig kan virksomheder på destinationen, der producerer løsninger til kræftbehandling, se kongressen som en platform, der kan give dem adgang til den nyeste internationale viden, til at styrke deres internationale netværk og samarbejder, til at tiltrække nye talenter og til at profilere deres kompetencer og løsninger. Et tættere samspil med destinationens myndigheder, organisationer og virksomheder vil typisk også bidrage til at tiltrække flere delegerede til kongressen, hvilket både er vigtigt for den videnskabelige forening bag og for den lokale økonomi.

Desværre kommer et tættere samspil mellem de mange interessenter ikke af sig selv. Det kræver en aktør, som kan drive og facilitere processerne. Det lokale destinationsselskab eller conventionbureau, som typisk er delvist offentligt finansieret, og som har kontakt til både kunden og de lokale aktører, er derfor oplagt til at påtage sig rollen.

Pia Lange Christensen, Formand for MeetDenmark

 

Konkret vil en legacy-proces typisk indebærer en række bilaterale møder og fælles workshops, hvor interesserede aktører bliver samlet for at drøfte fælles visioner og mål og finde sammen om at udvikle konkrete aktiviteter ifm. kongressen, der kan fremme disse. Når man planlægger legacy-processer, vil man altså typisk starte med de overordnede langsigtede visioner og mål (legacy) og bevæge sig baglæns over kortsigtede mål til konkrete (outreach) aktiviteter.

 

legacy proces

Foto:MeetDenmark

Kun fantasien sætter grænser for, hvad konkrete outreach-aktiviteter kan være. Fx kan lokale virksomheder invitere udvalgte delegerede på besøg for at vise deres teknologier og løsninger. De kan også arrangere et socialt orienteret VIP-event mhp. at skabe nye netværk eller et event for kongressens ph.d.-studerende mhp. at promovere deres virksomhed og destination som et godt sted at bo og arbejde. De lokale myndigheder kan fx invitere kongressens førende forskere til en workshop for at drøfte og udvikle policy.