MeetDenmark logo
Horisont sølvmærke

Mange bække små…

Foto: Horisont

For tre år siden valgte Horisont Hotel & Konference at sætte bæredygtig business højt på agendaen. Resultaterne vidner om at der potentiale og god forretning at hente ved at tænke bæredygtighed ind i det daglige arbejde.

Da Casper Bock trådte ind ad døren til Horisont Hotel & Konference i januar 2020, var der ingen spor af bæredygtige tiltag. Ikke et eneste. I dag, tre år efter, sorteres og reduceres madaffald i samarbejde med Daka ReFood. Papiraffald hentes af Papirværk. Overskudsmad sælges via ToGoodToGo. Gæsterne nudges til genbrug af glas og kopper via små sedler på bordene og alle konventionelle drikkevarer er skiftet ud med økologiske. Små og store tiltag som alle er godt for miljøet - og godt for konferencehotellets forretning.

”Lige da jeg var startet som hotelchef, havde jeg et møde med en stor kunde, der var ved at finde egnede lokaler til et arrangement. Jeg kunne ikke krydse et eneste grønt initiativ af. Dér tænkte jeg, det er simpelthen for ringe. Det må vi gøre noget ved. Det kan vi hverken byde vores kunder eller planeten, eller overleve med på sigt,” fortæller Casper Bock, hotelchef på Horisont Hotel & Konference.

Første step i Konferencehotellets omstillingsproces var at opnå Det Økologiske Spisemærke i Bronze. En opgave der, ifølge Casper Bock, lå lige til højrebenet, da det ikke krævede meget omstilling i køkkenet at nå op på et indkøb af økologiske føde- og drikkevarer på 30-60 procent, som mærket krævede.  

”Men det var en meget vigtig sejr at få det økologiske spisemærkecertificering. Mærkninger og certificeringer er helt afgørende, hvis man som virksomhed skal kunne afgive tilbud til staten eller de store koncerner. Og så var det spisemærket, der gav både ledelse og medarbejdere blod på tanden til at igangsætte nye initiativer”.

Næste step var en Green Key-certificering, som hotellet opnåede i starten af 2022. En certificering som havde den afledte effekt, at hotellet blandt andet skulle begynde at udarbejde CO2-beregninger, registrere mængden af affald og begynde at spare på strøm og vand. Og så begyndte de bæredygtige tiltag for alvor at rulle.

Over 50 procent mindre madspild på ét år
Blandt hotellets mange fokusområder er reduktion af madspild. Horisont indledte i 2022 et samarbejde med Daka Refood om at indsamle, sortere og genanvende madaffald. Køkkenpersonalet gik i gang med at måle madspildet. Den første måling i april 2022 viste et madspild pr. gæst på 119 gram. 12 måneder senere var madspildsmængden reduceret til mellem 29-49 gram pr. gæst. Et fald på over 50% i løbet af et år.  

Målingerne har gjort vores køkkenpersonale meget bevidste om, hvor spildet sker og hvor de kan sætte ind. Det har eksempelvis betydet, at vi har fået en aftale i stand med ToGoodToGo. For 39 kr. kan udefrakommende hente overskydende mad, som ikke har været inde ved gæsterne, og som før i tiden blot ville være smidt ud. På de bedste måneder har vi solgt over 200 poser med overskydende mad om måneden. Vores opmærksomhed på madspild giver mindre madaffald, en bedre samvittighed og en tilhørende bedre bundlinje. Alt i alt er det en virkelig god investering.”

Et andet fokusområde er konferencehotellets store produktion af papiraffald. For at genanvende papiraffaldet har Horisont indgået et samarbejde med papirproducenten Papirværk, som siden juli 2022 har hentet hotellets papiraffald for at omdanne det til nye håndlavede papirprodukter.

”Blot det seneste halve år har vi afleveret 350 kg. papiraffald til Papirværk. Det har en omkostning at få papiraffaldet hentet, så tiltaget har ikke haft betydning for vores bundlinje, men det er 350 kg papir, som ellers ville være røget på forbrændingen. Det kan vi ikke have på samvittigheden”.

På sigt er det tanken, at det brugte papir skal omdannes til printerpapir og sendes tilbage til Horisont til menukort, navneskilte og bordkort. Det sker så snart papirproducentens maskiner er færdigudviklet til det.

Horisont Hotel og Konference har indgået aftale om genanvendelse af papir

Foto:Horisont Hotel og Konference har indgået aftale om genanvendelse af papir med Papirværket

Særlige bæredygtighedsindsatser

  • Horisont vejer al madaffald og stræber efter at sende mindre affald afsted, hver gang madspildet bliver hentet og kørt til genanvendelse hos DAKA. Det har givet et fald i madspild på over 50 procent på blot ét år.
  • Horisont har en samarbejdsaftale papirproducenten Papirværk, som henter al papiraffald og omdanner det til nye papirprodukter. Det bliver til ca. 58 kg. papiraffald, der hver måned får nyt liv og en besparelse på ca. ét ton CO2 pr. år.
  • Horisont har et samarbejde med Skejby Rangers, en registreret socialøkonomisk virksomhed, som består af fleksjobansatte medarbejdere. Virksomheden hjælper Horisont med værdifuld arbejdskraft i køkkenet.

3 gode råd til andre, der overvejer at gå i en mere bæredygtig retning
1) Tag de små og nemme sejre først. Det giver medvind på rejsen videre. Og lad være med at skifte alt ud på én gang, for så er transformationen dyr og uoverskuelig. Tag et lille skridt ad gangen.

2) Brug et par tusinde kroner på en ekstern konsulent for at få gode råd og sparring på, hvilke bæredygtige løsninger der vil være gode for netop jeres virksomhed. Det er en god investering. Vi vil være sikre på, at vi træffer kloge og holdbare valg i vores udvikling frem mod endnu mere bæredygtighed.

3) Hav øjne og ører åbne og sug ideer til jer fra andre. Hvis vi sammen skal gøre denne planet bedre, så skal vi tage alle de gode ideer, vi kan få – også andres. En lille idé med stor effekt, som vi selv har snuppet fra en anden virksomhed, er en lille seddel med to runde ringe på. Den ligger nu ved hver plads i alle vores mødelokaler. Hvis en gæst i pausen vil genbruge sin kop eller glas, så sættes den på ringen på sedlen. Det har givet os en besparelse på ca. 20-25 procent i opvask af kopper og glas.

Vil du videre mere?

Om Horisont Hotel & Konference
Horisont Hotel & Konference ligger i Agro Food Park i Skejby nord for Aarhus. Konferencehotellet ejes af organisationen Landbrug & Fødevarer. Horisont Hotel & Konference er certificeret med Green Key, er REFOOD-mærket og har Det Økologiske Spisemærke i sølv.

Horisont Hotel og Konference

Foto:Horisont

Genbrugstiltag
Horisont arbejder med at integrere små tiltag, der alle har til formål at høste miljøgevinster og som også har en positiv effekt på arbejdsmiljøet. Derfor har virksomheden udviklet et lille tiltag til de mange glas som oftest kun bliver anvendt en gang før de skiftes ud.

Genbrugstiltag

Foto:Horisont Hotel & Konference