MeetDenmark logo
MDK - Outdoor meeting

Nye mødeprodukter- og koncepter

Foto: ShutterStock

Flere taler nu om mødets afkast, hvilket understreger, at møder nu i højere grad anses som en investering, der skal skabe værdi for både arrangør og deltager. Det kalder på nytænkning, innovation og mere viden om kundernes behov. 

Coronapandemien har accelereret behovet for at gøre møder mere engagerende og inspirerende. De nye digitale muligheder gør det mere attraktivt at mødes online, og de fysiske møder skal derfor kunne noget mere og gøres til en oplevelse. Oplevelser var tidligere aktiviteter, som lå rundt om mødet, og var ofte en måde at kompensere for et langt og tungt fagligt program. I kontrast vil flere kunder fremadrettet forvente, at selve mødet er en oplevelse, hvilket kalder på nytænkning og et opgør med de klassiske mødeformater.

Dette bliver bl.a. understreget i en ny markedsanalyse, som har set nærmere på et af de vigtigste nærmarkeder: Tyskland. I undersøgelsen har mere end 160 tyske mødeplanlæggere forholdt sig til Danmark som mødedestination. En af de vigtigste konklusioner fra rapporten omhandler behovet for at tilbyde unikke, lokale oplevelser, da disse motiverer til deltagelse og maksimerer mødets udbytte.

På denne baggrund har MeetDenmark, og de fire medlemsdestinationer, arbejdet med at udvikle nye mødeprodukter og koncepter. Udviklingsarbejdet har taget afsæt i destinationerne, og i unikke og lokale oplevelser, som kan give deltagerne mulighed for i højere grad at føle sig forbundet med det sted mødet afvikles.

I nedenstående kan blive klogere på, hvordan forskellige danske destinationer, har grebet behovet for at udvikle nye, lokale mødeformater an og se konkrete eksempler på anderledes mødeoplevelser, som tager afsæt i det lokale. Du kan også læse analysen af det tyske mødemarked og få overblikket over udviklingen i de tyske mødeplanlæggeres efterspørgsel.

VisitAarhus – Experience more than business together

I VisitAarhus har man identificeret en lang række lokale, unikke oplevelser, som kan tænkes ind i mødet. Oplevelserne findes i hele Aarhus-regionen og omfatter alt fra træklatring, bueskydning, madlavning osv. Fælles for alle oplevelser er, at de kan bruges i forskellige dele af mødet f.eks., som en alternativ form for networking eller teambuilding. VisitAarhus har samlet oplevelserne på deres hjemmeside, så man som mødeplanlægger hurtigt kan få et overblik. For at understøtte fokus på lokale oplevelser, har VisitAarhus også udviklet en promoveringsfilm. Filmen demonstrer, hvordan oplevelser kan skabe anderledes møder, som udfordrer deltagerne.

Læs mere på VisitAarhus hjemmeside her. 

Det tyske mødemarked: Potentialer og anbefalinger

Analyse af tyske corporate planners og mødeagenters opfattelse af Danmark som destination. Analysen indeholder nye vigtigt markedsindsigter samt en række anbefalinger til at realisere det fulde tyske mødepotentiale.

Find analysen her.