MeetDenmark logo
redningskrans

Kickstart af dansk erhvervs- og mødeturisme 1.0

Foto: Matthew Waring

MeetDenmark gennemførte i perioden 2020-2021 projektet Kickstart af dansk erhvervs- og mødeturisme. Projektet skulle så vidt muligt afhjælpe den alvorlige krise samt bidrage til den nødvendige omstilling ifm. Covid-19 pandemien.

MeetDenmark gennemførte i perioden 2020-2021 projektet Kickstart af dansk erhvervs- og mødeturisme. Indsatsen var en del af et større projekt på tværs af dansk turisme, som satte fokus på en lang række store udfordringer, der opstod ifm. Covid-19 pandemien.

I foråret 2020 tegnede der sig en dyster fremtid for erhvervs- og mødeturismen. Stort set alle større møder og kongresser i Danmark (og resten af verden) blev aflyst eller udskudt i starten af pandemien. Alene i København blev der i perioden marts til medio april 2020 aflyst 20 kongresser, hvilket medførte et tab på ca. 92.000 overnatninger og 368 mio. kr. i omsætning hos branchens virksomheder. Og ingen vidste hvor længe det ville vare, eller hvad det ville komme til at betyde for branchen på sigt.

Da erhvervs- og mødeturismen lever af at samle mange mennesker fra hele verden, var der samtidig en markant bekymring for, at møder og kongresser ville blive den del af turismen, der sidst ville vende tilbage, hvilket kunne blive fatalt for mange af erhvervsturismens virksomheder.

MeetDenmarks kickstart-projektet skulle, så vidt det var muligt, afhjælpe den alvorlige krise i branchen, samt bidrage til den nødvendige omstilling til en forventet ny efterspørgsel i tiden efter/med Corona. Projektet havde 8 indsatsområder:

  • Fastholdelse af vunden forretning: Konvertering af truende aflysninger til udskydelser
  • Hybridmøder: Hvilken rolle ville virtuelle elementer spille i fremtidens møder og kongresser, og hvordan kunne de danske mødedestinationer og -virksomheder komme på forkant?
  • Sikkerhed og sundhed: Hvilken rolle ville sikkerhed og sundhed spille i fremtidens møder og kongresser, og hvordan kunne Danmark gøre dette til en konkurrencefordel?
  • M&I-indsats: Hvordan kunne særligt de vestdanske mødedestinationer tiltrække flere internationale virksomhedsmøder, når markederne igen åbnede?
  • Virtuelle site inspections: Hvordan kan man fortsat fremvise de danske byer og venues, når rejseaktivitet mindskes pga. en pandemi eller bæredygtighedshensyn?
  • Bæredygtig omstilling: Hvad er status og udfordringerne ifm. en bæredygtig omstilling af dansk erhvervs- og mødeturisme, og hvilke initiativer er der brug for, hvis Danmark fortsat skal være blandt de mest bæredygtige destinationer?
  • Kompetenceudvikling: Udbredelse af den viden som projektet udviklede.
  • Fastholdelse af omfanget af destinationernes budarbejde: Understøttelse af destinationernes budarbejde.

I projektet deltog MeetDenmarks medlemsdestinationer. Desuden blev inddraget input fra en lang række aktører i branchen.

MeetDenmarks delprojektet havde et samlet budget på ca. 4,4 mio. kr. Projektet blev medfinansieret med ca. 2,2 mio. kr. af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

logo

Foto:Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse