MeetDenmark logo
robot 2

HIT: Hub for Innovation in Tourism

Foto: MaximalFocus

MeetDenmark er partner i Hub for Innovation in Tourism (HIT), der arbejder for at styrke innovationen i dansk turisme gennem iværksætteri. HIT køres sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme.

HIT's overordnede formål er at skabe fundamentet for turismeiværksætteri i verdensklasse mhp. at styrke udvikling og innovation samt den internationale konkurrenceevne i dansk turisme. Dette skal ske gennem løbende udvikling af et startup- og innovationshub inden for dansk turisme.

HIT gennemfører bl.a. accelerationsforløb for iværksættere og startups, der har udviklet nye innovative løsninger, som kan anvendes inden for turismen. Samtidig arbejdes der for at skabe en kobling mellem startups og etablerede turismevirksomheder. HIT gennemfører også såkaldte ’challenges’ for studerende i universitetsmiljøerne for at styrke deres kendskab til branchen og det store potentiale, som ligger for startups i en af verdens største industrier. 

Første fase af HIT-projektet løb fra 2021-2023 og havde et samlet budget på ca. 26 mio. kr. Projektet havde en bevilling på 20 mio. kr. fra EU's Socialfond (React) gennem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fra EU’s socialfond (React). Projektets anden fase startede i 2023 og løber frem til 2027 og har en samlet bevilling på knap 8 mio. kr. 

Læs mere om HIT her.

HIT

Foto:HIT

EU React

Foto:EU React