MeetDenmark logo
Bæredygtighed

Flere erhvervsturismevirksomheder vil certificeres

Foto: ShutterStock

Flere erhvervsturismevirksomheder vil kunne dokumentere deres bæredygtighedsarbejde – både venues, hoteller og PCO’er er med. Og der er allerede flere værktøjer, der kan hjælpe destinationsselskaber og virksomheder med arbejdet.

Den nationale turismestrategi sætter retningen i forhold til antallet af certificerede hoteller i Danmark, hvor 70 pct. af overnatningsstederne skal være bæredygtighedscertificerede i 2030. Indenfor erhvervs- og mødeturismen ser vi i MeetDenmark stor fremgang i antallet af steder, der ønsker at arbejde med en bæredygtigheds- eller miljøcertificering.

Den øgede interesse ses blandt andet i form af flere virksomheder, der ansøger om deltagelse i et certificeringsforløb. Således har omkring 30 virksomheder, fordelt i hele Danmark, siden september 2022 nu påbegyndt et forløb for at blive certificeret.

Særlig de større steder er certificeret – men resten af branchen følger trop

En ny hotelanalyse fra VisitDenmark viser, at det særligt er de større hoteller som lader sig certificere. Men igangsatte forløb i Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling viser dog, at mindre overnatningssteder nu også går i gang med en certificeringsproces. Derudover er der en tendens til, at flere venues og mødearrangører også lader sig certificere med henblik på at kunne fremvise dokumentation for arbejdet med bæredygtighed i produkter og ydelser. Det er godt for erhvervs- og mødeturismen at certificeringer bredes ud til hele forretningsområdet. Ifølge analysen fra VisitDenmark er Wonderful Copenhagen den destination, som har den højeste andel af Green Key-certificerede hoteller. Derefter kommer Destination Fyn, VisitAarhus og Destination Trekantområdet.

Det betaler sig at arbejde med bæredygtighed

En anden spændende konklusion i VisitDenmarks hotelanalyse for 2022 er, at Green Key-certificerede hoteller har haft en højere belægningsprocent (63 pct.) end ikke-certificerede hoteller (56 pct.). Green Key-hotellerne havde 7,9 mio. overnatninger i 2022, svarende til 43 pct. af de samlede hotelovernatninger. I 2019 var det tal 39 procent.  Analysen ser alene på Green Key, og det vil i den kommende tid være relevant at følge op på øvrige ordninger for at få et samlet overblik over andelen af certificeringer i erhvervs- og mødeturismen.

Masser af hjælp at hente

Der er allerede flere gode værktøjer og erfaringer at hente både hos aktører i og uden for dansk turisme. Der findes blandt andet guides, håndbøger og analyser udviklet af både destinationsselskaber, de nationale udviklingsselskaber, erhvervshuse og private aktører. Materialerne er indsamlet i den nye vidensbank for grøn omstilling i turismen og giver mulighed for at, du kan danne dig et overblik over de forskellige typer certificeringer. Blandt andet kan der findes hjælp i den nye miniguide, der giver et overblik over nogle af de relevante certificeringsordninger indenfor turismeområdet og MeetDenmark udarbejder løbende good practice cases fra virksomheder, der allerede har taget rejsen i forhold til certificeringer. Desuden har VisitDenmark gjort det lettere at søge på certificerede venues, hoteller mv. ved at inkludere det som et søgefelt i deres database.

Certificeringsindsatsen i Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling åbner igen for en ny ansøgningsrunde den 10. august, hvor 20 virksomheder får mulighed for at få hjælp til en certificering.

 

MeetDenmark certificeringsguide
Foto: MeetDenmark

Om Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling
Bag Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling står Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark, Dansk Storbyturisme og VisitDenmark. Parternskabet er støttet af midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Rådgivningsforløbet om certificering sker i et tæt samarbejde mellem MeetDenmark og Dansk Storbyturisme i samarbejde med Destination Fyn, Destination Nord, Wonderful Copenhagen og VisitAarhus.