MeetDenmark logo
Aarhus bugt

Analyse: Fremtidens regenerative erhvervs- og mødeturisme

Foto: Kim Wyon

Hvordan kan man arbejde mere regenerativt, hvilken rolle spiller erhvervsturisterne, og hvad skal der til for at flere i branchen griber mulighederne inden for området? Det er bare nogle af de spørgsmål en ny analyse fra MeetDenmark stiller skarpt på.

Flere eksperter peger på, at det ikke længere er nok udelukkende at arbejde mod en bæredygtig omstilling af vores samfundsaktiviteter. Fremadrettet skal aktiviteterne også bidrage positivt og have en genoprettende virkning på det omkringliggende samfund. Det kræver et paradigmeskifte og en helt ny måde at gøre tingene på – en regenerativ tilgang.

Det regenerative paradigme er ikke nyt. De grundlæggende principper er hentet fra naturens 3,8 milliarder års historie og kan ofte genfindes i oprindelige folks historier, kulturer og livsfilosofier. Principperne har allerede vundet indpas inden for flere områder og brancher f.eks. landbrug, arkitektur, design og ledelse. Inden for turismen er begrebet dog stadig relativt nyt og betragtes af flere som et uhåndgribeligt buzzword. Der er derfor behov for at oversætte det regenerative paradigme til en erhvervs- og mødeturisme kontekst, så det bliver konkret og operationelt.

Med dette afsæt har MeetDenmark fået udarbejdet en analyse, som har undersøgt, hvordan der allerede arbejdes med det regenerative inden for erhvervs- og mødeturismen samt hvad, der skal til for at branchen kan tage det næste skridt. Analysen bygger på input fra førende eksperter inden for området samt en række dybdegående interviews med både danske erhvervsturismevirksomheder og destinationsselskaber. Foruden analysen, er der også blevet udviklet et hjemmesideunivers, som er målrettet danske erhvervs- og mødeturismevirksomheder. På siden kan du bl.a. finde:

  • De vigtigste indsigter fra analysen samt gode råd fra eksperter på området - f.eks. Anna Pollock, stifter, Conscious.Travel og Michelle Holliday, konsulent, Cambium.
  • Konkrete cases og eksempler på erhvervsturismevirksomheder, som arbejder med det regenerative på forskellige måder.
  • Fire praksisnære værktøjer, som skal understøtte branchen i arbejdet med det regenerative, fra kortlægning af ens lokale økosystem til udvikling af en ny kernefortælling.

Behov for et fælles sprog og dialog om regenerative muligheder  

Med analysen og værktøjerne ønsker MeetDenmark at skabe et solidt grundlag for at forstå det regenerative paradigme og dets potentiale. Analysen sætter ikke en utopisk og uopnåelig retning for branchen; Tværtimod har ambitionen været at skabe en forståelse af regenerativ erhvervs- og mødeturisme, der bygger på virksomhedernes virkelighed og erfaringer ved at indtænke deres eksisterende arbejde med f.eks. gæsteoplevelser, bæredygtighed og lokalleverandører. På den måde bliver begrebet mere praksisnært og forhåbentlig nemmere at gå til. Analysen udstiller også en række og dilemmaer, som vi i branchen bliver nødt til at forholde os til f.eks.:

  • Hvordan sikrer vi, at erhvervs- og mødeturismen skaber mere værdi end den tager?
  • Bør målet for branchen fortsat være eksponentiel vækst eller bør der fokuseres på andre succeskriterier?
  • Kan man som erhvervsturismevirksomhed både skabe værdi for kunder og det lokale økosystem?

MeetDenmark håber, at analysen kan være med til at skabe et fælles sprog for aktørerne i dansk erhvervs- og mødeturisme og herved gøre det nemmere at tale om både muligheder og udfordringer, når det kommer til en regenerativ omstilling.

Analysen og værktøjerne er udarbejdet af DareDisrupt for MeetDenmark i perioden maj-oktober 2023 med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Foto:Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse