MeetDenmark logo
Aarhus bugt

Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling

Foto: Kim Wyon

MeetDenmark gennemfører i perioden 2022-2024 en større indsats i projektet Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling. Indsatsen skal styrke 40 virksomheder indenfor erhvervs- og mødeturismen i bæredygtig omstilling.

MeetDenmark deltager i projektet Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling, der skal styrke den grønne omstilling i turismen generelt. MeetDenmark har i projektet særlig fokus på grøn omstilling i erhvervs- og mødeturismen. Gennem projektet får op til 40 virksomheder mulighed for at udvikle sig i mere bæredygtig retning og hele branchen inviteres løbende ind til netværk og inspirationsarrangementer, så vi sammen kan dele den nyeste viden og erfaringer. Som led i indsatsen udvikles et idekatalog, der skal inspirere langt flere til handling.

Projektet består af tre spor:

  • Spor 1: Virksomhedsforløb
  • Spor 2: Videndeling, netværk og inspiration
  • Spor 3: Skaleringsaktiviteter og formidling

MeetDenmarks indsats kvalificeres løbende med det Nationale Sounding Board for Bæredygtig Erhvervs- og Mødeturisme og drives til dagligt af MeetDenmarks sekretariat og medlemsdestinationerne Destination Fyn, Destination Nord, VisitAarhus og Wonderful Copenhagen.

En ambitiøs strategi sætter rammen
Den nationale turismestrategi, med fokus på bæredygtig vækst i turismen, sætter grøn omstilling på dagsordenen én gang for alle. Et led i strategien er et tværgående partnerskab for bæredygtig turismeudvikling, der skal være med til at accelerere dansk turismes bidrag til at opfylde den nationale CO2-målsætning.

Partnerskabet består af Dansk Storbyturisme, MeetDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark, som gennem stærke samarbejder med landets turismeaktører, vil samle og forbinde turismeerhvervet på tværs af brancher.

Læs mere om partnerskabet her.

 

logo

Foto:Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse