MeetDenmark logo
Folkemøde

Folkemødedebat: Når verdens førende viden kommer til Danmark

Foto: Pelle Rink

Hvert år kommer der cirka 100.000 internationale forskere, specialister og beslutningstagere til kongres i Danmark. Udover en turismemæssig omsætning på over 1 mia. kr. skaber det et markant potentiale for innovation og internationalisering, når verdens førende viden kommer til landet. Men dette potentiale bliver stort set ikke udnyttet i dag. Det vil vi gerne sætte fokus på, og derfor er MeetDenmark for første gang med på Folkemødet på Bornholm. Kom vær med til at sætte fokus på et stort uudnyttet erhvervspotentiale, når MeetDenmark afholder debat på Folkemødet torsdag den 15. juni kl. 13 i Turismeministeriet (telt E14).

MeetDenmark og de største danske kongresdestinationer (VisitAarhus, Destination Nord, Destination Fyn og Wonderful Copenhagen) vinder hvert år mange internationale kongresser til Danmark - særligt inden for danske styrkepositioner som life science, grønne teknologier og it.

For at udnytte det markante erhvervsmæssige potentiale kræver det, at der skabes en tæt interaktion mellem de internationale kongresdelegerede specialister og forskere samt relevante danske aktører som fx virksomheder, organisationer og myndigheder, der arbejder inden for de respektive kongressers fagfelter. En tæt interaktion kan styrke de danske aktørers internationale netværk og samarbejder og give dem adgang til den nyeste viden.

For danske virksomheder kan dette fx aflede styrket proces- og produktudvikling eller adgang til rekruttering af højt specialiserede internationale talenter. En tættere interaktion mellem danske aktører og kongressen kan også anvendes til at styrke udvikling af politikker, regler og rammer i Danmark inden for det pågældende fagfelt eller til generel profilering af danske styrkepositioner og løsninger.

Til trods for potentialet er det en stor udfordring at etablere en permanent og systematisk dansk indsats, der kan sikre bedre udnyttelse af det erhvervs- og samfundsmæssige potentiale.

Vi vil drøfte, om der bør investeres mere i en bedre udnyttelse af danske kongresværtskaber og i så fald hvem, der skal investere. Eller sågar om dansk erhvervs- og mødeturisme prioriteres tilstrækkeligt højt – fx ift. ferieturister, der bruger væsentlig færre penge og primært besøger Danmark om sommeren.

på stand E14 (Turismeministeriet) torsdag den 15. juni kl. 13. Debatpanelet består indtil videre af:

  • Mette Reissmann, folketingsmedlem og erhvervsordfører, Socialdemokratiet
  • Lars Ramme, Markedschef i Dansk Erhverv for turisme, oplevelse og kultur
  • Claus A. Gram Foss Rosenstand, Associate Professor v. AAU
  • Kit Lykketoft, kongresdirektør, Wonderful Copenhagen.

Debatten faciliteres af Pia Lange Christensen, formand for MeetDenmark. Til daglig er Pia CEO for VisitAarhus, der er en af Danmarks største turistorganisationer. Endvidere er Pia medlem af bestyrelsen for VisitDenmark, der har ansvar for at markedsføre Danmark som destination i udlandet. Pia er uddannet journalist og har en fortid på TV2.

Debatten er særlig relevant for videnstunge virksomheder, erhvervsfremmeaktører og universiteter.

Et fremtidsscenarie

En stor international kræftkongres vindes til Danmark. En gruppe danske virksomheder, der udvikler og sælger produkter, som bruges til behandling af kræftpatienter, ønsker at benyttes kongressens besøg til at styrke deres internationale netværk og samarbejder om produktudvikling. En patientorganisation ønsker at anvende kongressens besøg til at skabe offentlig opmærksomhed omkring mulighederne i en ny behandlingsform. Og en offentlig myndighed vil benytte lejligheden til at styrke succesraten i dansk kræftbehandling gennem udvikling og tilpasning af politikker, metoder og regler.

Den danske destination, hvor kongressen skal afholdes, identificerer og samler relevante danske aktører og den internationale forening bag kongressen. Sammen udvikles fælles mål og konkrete aktiviteter til før, under og efter kongressen. De danske virksomheder, der producerer kræftbehandlingsløsninger, vælger at arrangere nogle virksomhedsbesøg og sociale arrangementer for talenter og kongressen VIP’s. Patientorganisationen og den offentlige myndighed går sammen og arrangerer en udstilling i det offentlige rum samt workshops mellem udvalgte delegerede internationale videnskabsfolk og danske organisationer, embedsmænd og politikere.

I tiden efter kongressen igangsætter to af de involverede danske virksomheder et samarbejde med en række forskere fra et amerikansk universitet, på baggrund af en dialog der startede på et af de arrangerede virksomhedsbesøg. Samtidig har en tysk og en fransk Ph.d., der deltog i VIP-arrangementet, takket ja til job i to af de andre virksomheder. Patientorganisationen er lykkedes med at igangsætte en offentlig debat på baggrund af de artikler, som Berlingske kørte under kongressen. Sidst men ikke mindst har den offentlig myndighed på baggrund af nye viden fra de gennemførte workshops igangsat et arbejde med at opdatere relevante regelsæt og planlægger også en informationskampagne målrettet behandlere på de danske sygehuse.