MeetDenmark logo
MeetDenmark Logo (2)

MeetDenmark søger ny projektleder til bæredygtig omstilling

Foto: MeetDenmark

Er du MeetDenmarks nye projektleder inden for bæredygtig omstilling? Hvis ja, så skal du sende os en ansøgning inden den 10. december 2023. Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 

 

 

Danmark er blandt de mest populære møde- og kongresdestinationer i verden. Og når verdens førende forskere og specialister samles til møder og kongresser i Danmark, skaber det – udover en betragteligt turismemæssige omsætning – et markant potentiale for at styrke innovation, internationalisering og vækst i dansk erhvervsliv generelt.

Møder og kongresser har samtidig også nogle store bæredygtighedsmæssige udfordringer, særligt ift. vores aftryk på miljø og klima. Omstilling i branchen - og arbejdet frem mod ambitionen om, at møder og kongresser skal skabe mere værdi til samfundet, end de forbruger - er derfor central.

Da Covid-19 pandemien ramte, stod erhvervs- og mødeturismen for 44 pct. af værditilvæksten, 43 pct. af beskæftigelsen og 26 pct. af omsætningen i dansk turisme. Efter pandemien er den internationale konkurrence vokset og kundernes behov har ændret sig markant. Der stilles bl.a. større krav til bæredygtighed og værdiskabelse, hvilket bliver afgørende for både branchens relevans og konkurrenceevne i fremtiden.

Det er her, hvor du kommer ind! Der vil i de kommende år være fuld damp på kedlerne i MeetDenmark for at understøtte den bæredygtige omstilling i dansk erhvervs- og mødeturisme. Vi har derfor brug for en dygtig projektleder, som kan udvikle og lede vores indsats de kommende 3 år.

Om MeetDenmark


MeetDenmark er det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturisme. MeetDenmark har til formål at udvikle og fremme dansk erhvervs- og mødeturisme. Vi forfølger dette formål ved at samle, udvikle, analysere, dele og operationalisere ny viden. Vi arbejder for at styrke branchens positive effekter i det danske samfund generelt og med særligt blik for de danske styrkepositioner/klynger. Vi medvirker til koordinering af initiativer på tværs af destinationer og værdikædens mange aktører samt udbreder det internationale kendskab til Danmark som møde- og kongresdestination.

MeetDenmark er etableret som en forening. Medlemmerne er de fire danske destinationer, der byder på internationale videnskabelige kongresser (VisitAarhus, Destination Nord, Destination Fyn og Wonderful Copenhagen) samt Erhvervsministeriet, som repræsenteres af VisitDenmark. MeetDenmark sekretariatsbetjenes af Wonderful Copenhagen, og du vil derfor blive en del af Wonderful Copenhagens erhvervsturismeafdeling og den tredje medarbejder i MeetDenmarks sekretariat.

Om dine kerneopgaver:

 • At gennemføre en analyse af status og behov i relation til bæredygtig omstilling af dansk erhvervs- og mødeturisme.
 • At udvikle en plan og konkrete initiativer, som kan fremme den bæredygtige omstilling i branchen. Dette skal gøres sammen med relevante eksterne interessenter og MeetDenmarks Sounding Board.
 • At ’fundraise’ midler der kan bidrage ifm. implementering af planens initiativer.
 • At projektlede implementeringen af planens initiativerne sammen med foreningens medlemmer og relevante interessenter.
 • At køre de eksisterende initiativer i MeetDenmarks nuværende Plan for bæredygtig omstilling i mål.
 • At repræsentere MeetDenmark i Det nationale partnerskab for bæredygtig vækst i dansk turisme.

Arbejdet med bæredygtighed i MeetDenmark er en kombination af projektudvikling, -ledelse og -administration. MeetDenmarks bæredygtighedsindsats har hidtil fokuseret på at gennemføre forløb med virksomheder og destinationer samt efterfølgende at udbrede de opbyggede erfaringer og redskaber. Således er kommunikation via fx LinkedIn, hjemmeside, konferencer, webinarer mv. et vigtigt element i arbejdet. Arbejdet involverer en bred kontaktflade og samarbejde med kollegaer på tværs af Wonderful Copenhagen og de øvrige medlemsdestinationer samt med virksomheder i branchen og eksterne konsulenter.

Vi forventer at du:

 • Har en relevant videregående uddannelse
 • Har viden og erhvervserfaring inden for bæredygtighed og omstillingsprocesser
 • Har stor erfaring med og lyst til projektudvikling, -ledelse og -administration inden for en bred pallette af forskelligartede bæredygtighedsinitiativer
 • Har erfaring med og lyst til at arbejde i en partnerbaseret dagligdag
 • Er bedre end gennemsnittet til at formulere dig på skrift
 • Er proaktiv, ansvarsbevidst, engageret og selvstændigt evner at drive projekter fra start til mål
 • Er en positiv person med godt humør og mod på nye faglige udfordringer

Kendskab til (erhvervs)turisme er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder:

 • En 3-årig fuldtidsstilling i en ambitiøs afdeling med en uformel omgangstone og et fantastisk sammenhold
 • En stilling i hjertet af dansk turisme med stor kontaktflade på tværs af Wonderful Copenhagen og til turismeaktører i hele Danmark
 • Mulighed for at bidrage til en reel bæredygtig omstilling i en af verdens største industrier
 • En attraktiv internationalt orienteret arbejdsplads med gode muligheder for fortsat faglig udvikling og et stærkt fagligt miljø inden for bæredygtighed
 • En variereret dagligdag med en bred pallette af forskelligartede opgaver


Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte MeetDenmarks sekretariatsleder Peter Dyhr Andreassen på e-mail pda@woco.dk eller mobil: 29102607

Ansøgning og CV indsendes via ”søg-jobbet” funktionen senest søndag den 10. december 2023. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligst. Vi afholder 1. runde samtaler den 14-15. december og anden 2. runde samtaler den 18-19. december 2023.

I den sidste del af rekrutteringsprocessen anvender vi test og en lille case. Vi modtager ikke ansøgninger sendt som brev eller e-mail og vi modtager ikke ansøgninger efter fristen.

SØG STILLINGEN HER.